Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand måste du som bostadsrättsägare/förstahandshyresgäst lämna in en ansökan till Brf Nyboda 1 och få styrelsens godkännande till uthyrningen.

En andrahandsuthyrning är alltid av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för 1 år i taget.

Vid en andrahandsuthyrning är det viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som bostadsrättsägare/förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar mm.

Om Brf Nyboda 1 upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan samtycke/tillstånd kan bostadsrätten/hyresavtalet sägas upp i enligthet med bostadsrättslagen/hyresrättslagen och andrahandshyresgästen fråntas sin nyttjanderätt.

Kontakta styrelsen ifall Ni har funderingar kring detta, eller besök Hyresnämnden.se

Fyll i ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand