Sophantering

ORDNINGSREGLER – Oktober 2018

Viktig information om sophanteringen

MATAVFALL

Allt ditt matavfall skall läggas i BRUNA KOMPOSTPÅSAR i den lilla molok som (inom sophanteringsområdet på södra gaveln av vår fastighet) står längst mot baksidan från gatan. Det är absolut förbjudet att lägga plastpåsar och annat ej komposterbart material i matavfallsmoloken. Det är viktigt att matavfallet innehåller en hög organisk renhetsgrad, eftersom restprodukterna används som gödsel på åkermark!

De bruna papperspåsarna till kompostavfallet hittar Du i ett rum mittemot tvättstugans bokningstavla på källarplan 1.

BRÄNNBART HUSHÅLLSAVFALL

Det finns två stora moloker för hushållssoporna intill södra husgaveln på sophanterings-området. I dessa moloker får bara hushållsavfall läggas; avfall som kan/skall brännas.

TIDNINGAR

Tidningar och annat papper skall läggas i den första moloken på sophanteringsområdet.

FLASKOR & ANNAT GLAS, BURKAR & ANDRA METALLFÖREMÅL SAMT FÖRPACKNINGAR

Allt detta kan slängas i återvinningscontainers som ligger på andra sidan av Järnvägen mot Huvudsta (200 m) eller på andra sidan Skytteholmsparken längs med Huvudstagatan. Där kan också tidningar och papper slängas. Sådant avfall får alltså inte läggas i eller ställas runt våra moloker eller inom vårt sophanteringsområde eller i våra gemensamma utrymmen!

GROVSOPOR

Grovsopor i form av kasserade möbler, lastpallar, lampor etc får INTE ställas i allmänna utrymmen – utanför dörren, på entréplanen eller i anslutning till förråd, källare och vind. Dels innebär detta en brandrisk och problem vid en utrymning, dels kostar det föreningen (Dig) mycket pengar att forsla bort dessa. En kostnad som i förlängningen leder till högre avgifter för alla. Styrelsen kan därför låta forsla bort sådana ting på Din bekostnad.

Vänligen respektera detta, då det är en fråga om gemensam nytta!

Här finns information om var du kan lämna avfall (samt tider)