Föreningen

Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 bildades i januari 2012 med avsikt att förvärva fastigheten i Solna med samma beteckning.