Trivselregler

Samtliga lägenheter i föreningshuset är försedda med balkong; på plan 8 har lägenheterna kungsbalkonger.

Använd Din balkong på rätt sätt för att få en trivsam atmosfär.

* Blomsterlådor skall hängas på räckets insida, aldrig på utsidan. Detta för att eliminera riskerna för nedfallande blomsterkrukor och andra tillbehör. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under. Motsvarande gäller vid rengöring av balkongen. Prata med grannen under.
* Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknan-de över balkongräcket. Dessa kan falla ned och dessutom är det inte vackert.
* Tänk på ljudnivån, om Du och Dina vänner umgås på balkongen under kväll och sommarnatt. Det är lätt att högljudda samtal och musik ute på balkongen kan störa Dina grannar.

* Matning av fåglar och andra djur på/från balkongen är inte tillåtet; det är inte heller tillåtet att arrangera något duvslag/liknande stadigvarande bo för fåglar och andra djur.

Om husdjurs vistelse på balkong finns särskilda regler.
* Förvara inte eldfarligt material på balkongen. Du får självfallet inte kasta ut cigarettfimpar eller piptobak från balkongen. Du får inte kasta något överhuvudtaget från balkongen.

* Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet med ved- eller kolgrillning på balkongen. Grillning med elgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till Din granne eller på annat sätt stör Dina grannarna. Brandsläckningsutrustning skall då finnas i beredskap.
* För att skydda fasaden är det inte tillåtet att fästa saker på fasaden som fast belysning, spaljéer, parabolantenner, markiser, inglasning och liknande utan att Styrelsen har medgivet detta; Du måste först söka ett godkännande. Motsvarande regler gäller för åtgärder i balkongtaket och på balkonggolvet.  

* Givetvis får raketer och andra fyrverkerier inte avskjutas eller kastas ut från balkongen. Samma gäller för sprängmedel och olika vapentyper inkl luftvapen och mindre pilbågar. Flaskor skall läggas i glasåtervinningen.
* Balkongdörrar och fönster skall vara ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
* Balkongen får användas till förvaring av privata föremål.
* Det är inte tillåtet att ha marschaller (liknande brinnande föremål) på balkongen. Sedvanliga elljusbelysningar är tillåtna, ex anpassad julbelysning, men notera att det inte är jul hela året.

Samtliga lägenheter i föreningshuset är försedda med balkong; på plan 8 har lägenheterna kungsbalkonger.

Använd Din balkong på rätt sätt för att få en trivsam atmosfär.

* Blomsterlådor skall hängas på räckets insida, aldrig på utsidan. Detta för att eliminera riskerna för nedfallande blomsterkrukor och andra tillbehör. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under. Motsvarande gäller vid rengöring av balkongen. Prata med grannen under.
* Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknan-de över balkongräcket. Dessa kan falla ned och dessutom är det inte vackert.
* Tänk på ljudnivån, om Du och Dina vänner umgås på balkongen under kväll och sommarnatt. Det är lätt att högljudda samtal och musik ute på balkongen kan störa Dina grannar.

* Matning av fåglar och andra djur på/från balkongen är inte tillåtet; det är inte heller tillåtet att arrangera något duvslag/liknande stadigvarande bo för fåglar och andra djur.

Om husdjurs vistelse på balkong finns särskilda regler.
* Förvara inte eldfarligt material på balkongen. Du får självfallet inte kasta ut cigarettfimpar eller piptobak från balkongen. Du får inte kasta något överhuvudtaget från balkongen.

* Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet med ved- eller kolgrillning på balkongen. Grillning med elgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till Din granne eller på annat sätt stör Dina grannarna. Brandsläckningsutrustning skall då finnas i beredskap.
* För att skydda fasaden är det inte tillåtet att fästa saker på fasaden som fast belysning, spaljéer, parabolantenner, markiser, inglasning och liknande utan att Styrelsen har medgivet detta; Du måste först söka ett godkännande. Motsvarande regler gäller för åtgärder i balkongtaket och på balkonggolvet.  

* Givetvis får raketer och andra fyrverkerier inte avskjutas eller kastas ut från balkongen. Samma gäller för sprängmedel och olika vapentyper inkl luftvapen och mindre pilbågar. Flaskor skall läggas i glasåtervinningen.
* Balkongdörrar och fönster skall vara ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
* Balkongen får användas till förvaring av privata föremål.
* Det är inte tillåtet att ha marschaller (liknande brinnande föremål) på balkongen. Sedvanliga elljusbelysningar är tillåtna, ex anpassad julbelysning, men notera att det inte är jul hela året.

Samtliga lägenheter i föreningshuset är försedda med balkong; på plan 8 har lägenheterna kungsbalkonger.

Använd Din balkong på rätt sätt för att få en trivsam atmosfär.

* Blomsterlådor skall hängas på räckets insida, aldrig på utsidan. Detta för att eliminera riskerna för nedfallande blomsterkrukor och andra tillbehör. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under. Motsvarande gäller vid rengöring av balkongen. Prata med grannen under.
* Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknan-de över balkongräcket. Dessa kan falla ned och dessutom är det inte vackert.
* Tänk på ljudnivån, om Du och Dina vänner umgås på balkongen under kväll och sommarnatt. Det är lätt att högljudda samtal och musik ute på balkongen kan störa Dina grannar.

* Matning av fåglar och andra djur på/från balkongen är inte tillåtet; det är inte heller tillåtet att arrangera något duvslag/liknande stadigvarande bo för fåglar och andra djur.

Om husdjurs vistelse på balkong finns särskilda regler.
* Förvara inte eldfarligt material på balkongen. Du får självfallet inte kasta ut cigarettfimpar eller piptobak från balkongen. Du får inte kasta något överhuvudtaget från balkongen.

* Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet med ved- eller kolgrillning på balkongen. Grillning med elgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till Din granne eller på annat sätt stör Dina grannarna. Brandsläckningsutrustning skall då finnas i beredskap.
* För att skydda fasaden är det inte tillåtet att fästa saker på fasaden som fast belysning, spaljéer, parabolantenner, markiser, inglasning och liknande utan att Styrelsen har medgivet detta; Du måste först söka ett godkännande. Motsvarande regler gäller för åtgärder i balkongtaket och på balkonggolvet.  

* Givetvis får raketer och andra fyrverkerier inte avskjutas eller kastas ut från balkongen. Samma gäller för sprängmedel och olika vapentyper inkl luftvapen och mindre pilbågar. Flaskor skall läggas i glasåtervinningen.
* Balkongdörrar och fönster skall vara ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
* Balkongen får användas till förvaring av privata föremål.
* Det är inte tillåtet att ha marschaller (liknande brinnande föremål) på balkongen. Sedvanliga elljusbelysningar är tillåtna, ex anpassad julbelysning, men notera att det inte är jul hela året.

Samtliga lägenheter i föreningshuset är försedda med balkong; på plan 8 har lägenheterna kungsbalkonger.

Använd Din balkong på rätt sätt för att få en trivsam atmosfär.

* Blomsterlådor skall hängas på räckets insida, aldrig på utsidan. Detta för att eliminera riskerna för nedfallande blomsterkrukor och andra tillbehör. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under. Motsvarande gäller vid rengöring av balkongen. Prata med grannen under.
* Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknan-de över balkongräcket. Dessa kan falla ned och dessutom är det inte vackert.
* Tänk på ljudnivån, om Du och Dina vänner umgås på balkongen under kväll och sommarnatt. Det är lätt att högljudda samtal och musik ute på balkongen kan störa Dina grannar.

* Matning av fåglar och andra djur på/från balkongen är inte tillåtet; det är inte heller tillåtet att arrangera något duvslag/liknande stadigvarande bo för fåglar och andra djur.

Om husdjurs vistelse på balkong finns särskilda regler.
* Förvara inte eldfarligt material på balkongen. Du får självfallet inte kasta ut cigarettfimpar eller piptobak från balkongen. Du får inte kasta något överhuvudtaget från balkongen.

* Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet med ved- eller kolgrillning på balkongen. Grillning med elgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till Din granne eller på annat sätt stör Dina grannarna. Brandsläckningsutrustning skall då finnas i beredskap.
* För att skydda fasaden är det inte tillåtet att fästa saker på fasaden som fast belysning, spaljéer, parabolantenner, markiser, inglasning och liknande utan att Styrelsen har medgivet detta; Du måste först söka ett godkännande. Motsvarande regler gäller för åtgärder i balkongtaket och på balkonggolvet.  

* Givetvis får raketer och andra fyrverkerier inte avskjutas eller kastas ut från balkongen. Samma gäller för sprängmedel och olika vapentyper inkl luftvapen och mindre pilbågar. Flaskor skall läggas i glasåtervinningen.
* Balkongdörrar och fönster skall vara ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
* Balkongen får användas till förvaring av privata föremål.
* Det är inte tillåtet att ha marschaller (liknande brinnande föremål) på balkongen. Sedvanliga elljusbelysningar är tillåtna, ex anpassad julbelysning, men notera att det inte är jul hela året.

Samtliga lägenheter i föreningshuset är försedda med balkong; på plan 8 har lägenheterna kungsbalkonger.

Använd Din balkong på rätt sätt för att få en trivsam atmosfär.

* Blomsterlådor skall hängas på räckets insida, aldrig på utsidan. Detta för att eliminera riskerna för nedfallande blomsterkrukor och andra tillbehör. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under. Motsvarande gäller vid rengöring av balkongen. Prata med grannen under.
* Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknan-de över balkongräcket. Dessa kan falla ned och dessutom är det inte vackert.
* Tänk på ljudnivån, om Du och Dina vänner umgås på balkongen under kväll och sommarnatt. Det är lätt att högljudda samtal och musik ute på balkongen kan störa Dina grannar.

* Matning av fåglar och andra djur på/från balkongen är inte tillåtet; det är inte heller tillåtet att arrangera något duvslag/liknande stadigvarande bo för fåglar och andra djur.

Om husdjurs vistelse på balkong finns särskilda regler.
* Förvara inte eldfarligt material på balkongen. Du får självfallet inte kasta ut cigarettfimpar eller piptobak från balkongen. Du får inte kasta något överhuvudtaget från balkongen.

* Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet med ved- eller kolgrillning på balkongen. Grillning med elgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till Din granne eller på annat sätt stör Dina grannarna. Brandsläckningsutrustning skall då finnas i beredskap.
* För att skydda fasaden är det inte tillåtet att fästa saker på fasaden som fast belysning, spaljéer, parabolantenner, markiser, inglasning och liknande utan att Styrelsen har medgivet detta; Du måste först söka ett godkännande. Motsvarande regler gäller för åtgärder i balkongtaket och på balkonggolvet.  

* Givetvis får raketer och andra fyrverkerier inte avskjutas eller kastas ut från balkongen. Samma gäller för sprängmedel och olika vapentyper inkl luftvapen och mindre pilbågar. Flaskor skall läggas i glasåtervinningen.
* Balkongdörrar och fönster skall vara ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
* Balkongen får användas till förvaring av privata föremål.
* Det är inte tillåtet att ha marschaller (liknande brinnande föremål) på balkongen. Sedvanliga elljusbelysningar är tillåtna, ex anpassad julbelysning, men notera att det inte är jul hela året.

Om Du är borta från Din bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet under längre tider (månader), måste Du ordna så att Din lägenhet har tillsyn och skötsel med jämna mellanrum. Detta för att upptäcka eventuella fel eller andra problem som kan uppstå i en tom lägenhet men även för att kunna dokumentera om lägenheten utsatts för obehörig eller yttre påverkan.

Anmäl till Styrelsen hur du ordnar med detta och hur man får tag på Dig.

 

Särskilt viktigt är det att det inte uppstår fel på Dina ledningar och annan utrustning för vatten, ventilation och värme samt Dina elledningar/apparater och Dina avlopp. Felen och skadorna blir större, ju längre Du är borta utan upptäckt. Tänk på att låta spola igenom vattenledningar och avlopp med jämna mellanrum – allt för att förhindra att ledningarna kärvar, att packningar torkar eller att dålig lukt uppstår och sprider sig i huset.

 

Du måste också se till att posten inte blir liggande innanför dörren – det kan utgöra en trygghetsrisk – en signal för inbrottstjuvar eller ockupanter.  

Varje år genomförs en kontroll och service av vårt brandskydd i fastigheten.

På plan 8 i hus 10 och 12, i taket ovanför trapporna, finns gråvita dubbelluckor – ”rökluckor” – vilka innehåller brandgasventilatorer som skall öppnas vid brand för att släppa ut den giftiga gasen som uppstår under brand i huset och är den avgörande orsaken till dödsfall i samband med husbränder. Brandskyddsarbete sker för att minska risken för bränder och andra därmed sammanhängande olyckor.

Du uppmanas att vara observant på allt sådant som skulle kunna leda till en skada på eller risk för de boendes och föreningens egendom. Om Du på-träffar en inträffad akut skadehändelse, agera själv som medlem för att minimera skadan och kontakta rätt myndighet. Om det inte är ett akut skadeläge eller om det endast är en risksituation, vänligen kontakta styrelsen i första hand och föreningens fastighetskundtjänst i andra hand.

Regeln är att dämpad ljudnivå skall råda i huset inkl på balkongerna mellan kl 22.00 och kl 7.00 på vardagarna och från kl 23.00 till kl 9.00 på helgerna och veckosluten under hela året. Det är ingen skillnad mellan sommartid och vintertid. Ditt golv är Din grannes tak; Ditt Tak är Din grannes golv.

Samma regler om dämpad ljudnivå gäller för utomhusaktiviteter på förening-ens tomtmark på fram- och baksidan. Du måste undvika alla typer av störningar under den dämpade ljudnivåtiden.

Solna Stad tillämpar förbud mot störande buller mellan kl 22.00 och 07.00.

 

För ombyggnation/renoveringar av bostadslägenheter gäller särskilda regler. Störande arbeten får inte påbörjas före kl 08.00 på vardagar och inte före kl 10.00 på veckoslut/helgdagar. Störande byggnationsarbeten skall alltid vara avslutade senast kl 18.00 under alla dagar. Det är viktigt att Du som ansva-rig byggherre underrättar dina grannar om kommande åtgärder.

 

Om Du behöver en förlängd tid för privata festligheter eller andra aktiviteter i Din egen boendelägenhet, skall Du prata med Dina närmaste grannar för att få deras OK. Det räcker inte med en passiv information till grannarna, exem-pelvis via en lapp i hissen eller i portentrén.

 För användningen av takterrassen gäller särskilda boenderegler. Av hänsyn till grannarna skall ljudnivån anpassas även på takterrassen.

För den enskilde bostadslägenheten har respektive bostadsrättshavare ett långtgående ansvar (se § 22 i 2018 års stadgar). Alla bostadsrättshavare måste därför teckna en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att täcka eventuella skador, som inte täcks av föreningens fastighetsförsäkring.

Alla bostadsrättshavare ansvarar för att en andrahandsupplåten bostads-rättslägenhet har sådan utökad hemförsäkring.

 

Föreningens förstahandshyresgäster har motsvarande ansvar för den förhyr-da lägenheten, vilken är föreningens egendom. Du som förstahandshyresgäst hos föreningen måste därför teckna en hemförsäkring för hyresrätt.

 Brf Nyboda 1 har inte tecknat någon kollektiv bostadsrättsförsäkring.