TRIVSELREGLER

Trivselreglerna kompletterar föreningens stadgar. Våra trivselregler finns för att föreningen ska fungera till allas trevnad. Även för att undvika missförstånd behöver vi gemensamma regler för alla boende, medlemmar och hyresgäster. Föreningens regler gäller inte bara dig som bostadsrättshavare, även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende i din lägenhet eller hantverkare, som utför arbete åt dig.

Se även Föreningens stadgar 2018.

Andrahandsuthyrning

Du måste ansöka om tillstånd för att hyra ut din bostad i andra hand. Bostadsrättsägare/förstahandshyresgäst ska lämna in en ansökan till styrelsen, som måste ge godkännande till uthyrningen på förhand. 

Även för kortare tillfälliga uthyrningar (via Airbnb och liknande) gäller samma krav. Föreningen godkänner dock som regel inte denna typ av uthyrningar, eftersom de främst sker av ekonomiskt intresse.

Cyklar

I fastigheten finns 4 stycken cykelförråd. Mer information finn på sidan cykelförråd.

Disk- och tvättmaskin i lägenheten

Installation av vattenanvändande maskiner ska göras av fackman. Använd inte maskinerna på tider när de kan störa omkringboende.  I huset ska dämpad ljudnivå råda i mellan kl 22 till kl 07 på vardagar och kl 23 till kl 09 på helger.

Elavbrott

Innan du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är berörda.

Om endast den egna lägenheten berörs, kontrollera att lägenhetens säkringar inte har löst ut. Det finns även huvudsäkringar för varje lägenheten i elskåpen ute i trapphallen.

Felanmälan

Information finns på sidan felanmälan.

Fria utrymningsvägar

Saker får under inga omständigheter placeras i gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare och vind. Det är inte heller tillåtet att placera barnvagnar, cyklar eller andra tillhörigheter i trapphallen, eftersom detta förhindrar utrymning vid brand.

Försäkring

För varje enskild lägenhet har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Alla lägenhetsinnehavare måste därför teckna en hemförsäkring för bostadsrätt med bostadsrättstillägg, som omfattar eventuella skador, som inte täcks av föreningens fastighetsförsäkring. Kontakta styrelsen om du behöver mer information.

Ljud, störning

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Dämpad ljudnivå ska råda i och omkring fastigheten mellan kl 22 till kl 07 på vardagar och kl 23 till kl 09 på helger.

Tänk på att musikinstrument, TV, ljudanläggningar, borringrepp i väggar, träskor och andra hårda skor etc, ger mycket ljud ifrån sig som lätt fortplantas genom husets stomme.

Om du trots allt blir störd, ta direkt kontakt med den som stör när det inträffar. Om det händer att du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta styrelsen.

Låsta portar och dörrar

Husets samtliga dörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott i fastigheten. Ytterportarna ska hållas stängda och låsta för att förhindra att obehöriga kommer in och att små barn och husdjur kan ta sig ut. Om skäl finns kan portarna ställas upp en kortare period under dagtid. Entrédörrarna till trappuppgångarna ska hållas stängda, särskilt när risk för regn föreligger, för att förhindra att dessa skadas av fukt.

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett större vinds- eller källarförråd samt ett mindre ”matförråd”. Det är inte tillåtet att på egen hand ta andra förråd i besittning än de som tillhör lägenheten. Sker detta kan föreningen öppna och tömma det aktuella förrådet.

Kontakta styrelsen om något är oklart eller om du inte vet vilket förråd som hör till din lägenhet.

Mattpiskning

Piskning av mattor eller dylikt får inte göras på den egna balkongen.

Renoveringar och ombyggnationer

Alla väsentliga ändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbetet kan påbörjas. Kontakta styrelsen i god tid innan du planerar att inleda renoveringen. 

Sophantering

Information finns på  sidan sophantering.

Störande rök

Rökning är inte tillåten i de gemensamma utrymmena i fastigheten. Detta innebär alltså att det är förbjudet för alla och envar att röka tobak och liknande produkter i portentréerna, i trapphusen och på våningsplanen, i hissarna, i husets gångar, i cykelstallen och i de olika förrådsutrymmena i källarna och på vinden.

Rökförbud gäller självklart i tvättstugan och på takterrassen samt i andra aktivitetsutrymmen. Kort sagt får ingen röka inomhus i annan lokal än inne i den egna lägenheten.

Rökförbud gäller vid husets entréer och två meter ut. Rökning får inte heller förekomma på gångvägarna in mot port 10 och in till ungdoms-förvaltningen på södra sidan eller in till Windefalks på norra sidan, då allmänheten har tillträde till dessa lokaler och ett generellt rökförbud gäller enligt tobakslagen från den 1 juli 2019. Motsvarande gäller för entréen till hus 12, då den frekventeras av andra än de fast boende.

Rökning är inte tillåten på föreningens grönområden, om barn är med.

Rökning på balkong kan upplevas som mycket störande för grannar, varför rökaren måste tänka på att visa hänsyn, då röken kan sprida sig till näraliggande balkonger och in i andras lägenheter. 

Dessa regler grundas bl.a. på bostadsrättslagens och våra stadgars regler om att bevara en hög sundhet, en god ordning och ett gott skick i vårt hus och inom vår fastighets område. Denna goda omsorg om våra grannars och vår egen hälsa skall gälla såväl inne i hela huset som på balkongerna och inom tomtområdet i nära anslutning till huset.

Därför har föreningsstämman beslutat att utöka det från rökning skyddade området för husets boende. Föreningen rekommenderar därför att inte röka på balkongerna. Skälet för detta är givetvis att ingen skall behöva utsättas för hälsorisker och andra olägenheter på grund av passiv rökning. Därför bör alla också undvika att röka på marken under fastigheternas utbyggda tak.

Självfallet gäller föreningens rökregler för alla som vistas i huset – även för allas gäster och hantverkare – och i anslutning till huset och dess ingångar. Därför måste alla se till att ingen röker på förbjudna platser. Det finns inga undantag från det nya rökförbudet i tobakslagen.

Grillning

Grillning på balkong får endast göras med elgrill. Föreningen har en gemensam kolgrill som alla medlemmar kan använda. Grillning ska då ske på baksidan av fastigheten.

Säkerhetsdörr

Föreningen uppmuntrar alla medlemmar att installera säkerhetsdörrar då detta höjer brandsäkerheten i fastigheten och även brukar leda till lägre försäkringspremie.

Terrasserna

Samtliga medlemmar och övriga boende i huset är välkomna att använda terrasserna. För samtligas trevnad finns dock några regler. Om alla inte följer eller någon direkt missbrukar dessa behovsanpassade regler för nyttjandet av terrasserna, måste användandet begränsas. Det skulle innebära att en nyckel hämtas och lämnas hos en medlem i Trivselgruppen och att en tillsynskontroll görs efter varje användande. Men vi är väl alla vuxna, och kan hantera detta, eller hur?

 

Här är våra regler för nyttjandet av terrasserna:

 
 
 • Båda terrasserna är bokningsbara som olika objekt, Takterrassen samt Solterassen. Detta mellan kl 12:00 och 22:00. Bokning gör man vi bokatvättid.se-appen. Den gamla pappersbokningen är utfasad.

 • Har man bokat en terrass i god tid i förväg, får man disponera denna privat. 
 • Du får bara boka terrasserna en gång i taget.
 • Du kan boka båda terrasserna samtidigt om så önskas. 
 • Du får nyttja terrasserna när du vill om så inte är förbokad. Det innebär att andra kan vara där också, de som får plats.
 • Syftet med terrasserna är att alla skall kunna gå upp och njuta en stund och skapa kontakter med sina grannar, om man känner för det.
 • All rökning är förbjuden på terrasserna eller i anslutning till detta gemensamma utrymme. Detta av hänsyn till allas väl och för att inte få besvärande röklukt i inventarierna m.m.

 • Mindre barn ska vara under målsmans eller vuxens tillsyn vid vistelse, alltså aldrig ensam.
 • Alla djur är förbjudna på terrasserna av hänsyn till alla allergiker/andra överkänsliga.

 • Det är förbjudet att kasta ut/ned något från terrasserna – allt skall tas med hem.

 • Det är förbjudet att skjuta ut smällare, raketer eller liknande från terrasserna

 • Självklart är det förbjudet av rena säkerhetsskäl att ta sig från terrasserna vidare upp på tak eller till andra delar av huset.

 • Du får gärna ta med gäster till terrasserna och kanske bjuda på en dryck och en matbit eller bara fika.

 • Att använda terrasserna för barnkalas/liknande är givetvis av säkerhetsskäl icke tillåtet!

 • Terrasserna får inte användas för partyn med hög musik och störande leverne.
 • Du måste alltid se till att städa terrasserna ordentligt efter dig. Lämna terrasserna såsom du själv vill finna dem. Sopborste och -skyffel (denna måste även tömmas i sina egna sopor), finns vid sidan av lådan för dynor på Takterrassen.

 • Kom ihåg att ta med dig alla de föremål du fört upp på terrasserna såväl mat, dryck och andra tillbehör som privata kläder och andra tillhörigheter. Detta gäller även för dina gäster.

 • I en låda till höger på Takterrassen finns dynor och kuddar. Dessa skall du alltid lägga tillbaka i lådan efter användandet.

 • Tänk på grannarna och anpassa ljudnivån därefter. 

Tvättstugan

Information finns på sidan tvättstugan