Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns på denna länk: Styrelsen 2018

Styrelsen består av:

Albert Bruhner, ordförande, VU-ledamot och Brf-företrädare.
Epost: ordforande@brfnyboda1.se

Tommy Lindström, sekreterare, vice ordförande och VU-ledamot
Epost: sekreterare@brfnyboda1.se

Tina Dahl, kommunikations- & hemsidesansvarig
Epost: kommmunikation@brfnyboda1.se

Gill Norberg, kassör och VU-ledamot
Epost: kassor@brfnyboda1.se

Marko Bogdanovic, ledamot och VU-ledamot i fastighetsfrågor
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Claes Morath, ledamot och ansvarig för de gemensamma utrymmena
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Bengt Ekdahl, suppleant, fastighet
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Gustaf Fornander, adjungerad, fastighet
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Birgitta Böhlin, internrevisor
Epost: revisor@brfnyboda1.se

Henrik Kårdén, suppleant för internrevisor

Ylva Westerlund, ordf. i Valberedningen och Trivselgruppen
Epost: trivsel@brfnyboda1.se

Kontakta oss på:styrelsen@brfnyboda1.se

Arbetsordning styrelsen

Arbetsordning 2018-09-11