Styrelsen

Kontakta styrelsen

Från och med maj 2024 använder vi enbart mailadressen styrelsen@brfnyboda1.se för att kommunicera med styrelsen.

Styrelsen

Gotte Ringqvist, ordförande

Amanda Gabrielsson, kassör

Robert Lager, styrelseledamot

Thomas Ringkvist, styrelseledamot

Mariana Ling, styrelseledamot

Björn Hedin, styrelseledamot

Daniel Abramsberg, styrelseledamot

Albert Bruhner, suppleant 

Linus Rigsjö, suppleant 

Richard Ericson, suppleant 

Revisorer

Åsa Larsson, internrevisor 
revisor@brfnyboda1.se

Ann Pettersson, suppleant för internrevisorn
revisor@brfnyboda1.se

Valberedning

Nås på valberedningen@brfnyboda1.se och består av

Ulf Brännlund, ordförande valberedningen 

Åsa Larsson, valberedning 

Anna Orring, valberedning 

Arbetsordning styrelsen

Arbetsordning 2023-06-13