Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns på denna länk: Styrelsen 2019

Styrelsen består av:

Tommy Lindström, ordförande och Brf-företrädare
ordforande@brfnyboda1.se  eller sekreterare@brfnyboda1.se

Niclas Gustavsson, fastighetssamordnare och vice ordförande
samordnare@brfnyboda1.se  eller fastighet@brfnyboda1.se

 Mats Carlsson, kassör
kassor@brfnyboda1.se

Tina Dahl, kommunikations- och hemsidesansvarig
kommunikation@brfnyboda1.se     

Sara Nilsson, informationsansvarig
kommunikation@brfnyboda1.se    

Robert Brander, fastighetsgruppen
fastighet@brfnyboda1.se 

Birgitta Böhlin, suppleant och fastighetsgruppen
suppleant@brfnyboda1.se               

Ylva Westerlund, ordförande i valberedningen och i trivselgruppen
trivsel@brfnyboda1.se

Christer Westerlund, internrevisor (förtroendevald revisor)) 
revisor@brfnyboda1.se                   

Ann Pettersson, suppleant för internrevisorn
revisorsuppl@brfnyboda1.se           

Kontakta oss på: styrelsen@brfnyboda1.se

Arbetsordning styrelsen

Arbetsordning 2020-08-18