Styrelsen

Styrelsen består av:

Robert Brander, ordförande/VU,  Brf-företrädare samt fastighetsgruppsansvarig
ordforande@brfnyboda1.se

Mats Carlsson, kassör/vice ordförande/VU
kassor@brfnyboda1.se

Tommy Norberg, avtals, regelansvarig och fastighetsgruppen 
fastighet@brfnyboda1.se 

Erik Olsson, suppleant och digitalisering
suppleant@brfnyboda1.se

Albert Bruhner, suppleant och fastighetsgruppen
suppleant@brfnyboda1.se

Amanda Gabrielsson, suppleant och ekonomi
suppleant@brfnyboda1.se

Åsa Larsson, internrevisor (förtroendevald revisor)
revisor@brfnyboda1.se

Ann Pettersson, suppleant för internrevisorn
revisorsuppl@brfnyboda1.se         

Kontakta styrelsen

Kontakta oss på: styrelsen@brfnyboda1.se

Arbetsordning styrelsen

Arbetsordning 2023-06-13