Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns på denna länk: Styrelsen 2019

Styrelsen består av:

Birgitta Böhlin, ordförande, Brf-företrädare och VU-ledamot
Epost: ordforande@brfnyboda1.se

Tommy Lindström, sekreterare, vice ordförande och VU-ledamot
Epost: sekreterare@brfnyboda1.se

Gill Norberg, kassör och VU-ledamot
Epost: kassor@brfnyboda1.se

Tina Dahl, kommunikations- & hemsidesansvarig
Epost: kommmunikation@brfnyboda1.se

Khaldon Hindi, fastighetsgruppen, sammankallande
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Niclas Gustafsson, fastighetsgruppen
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Claes Pereswetoff-Morath, fastighetsgruppen
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Bengt Ekdahl, fastighetsgruppen
Epost: fastighet@brfnyboda1.se

Ylva Westerlund, ordf. i Valberedningen och Trivselgruppen
Epost: trivsel@brfnyboda1.se

Christer Westerlund, internrevisor
Epost: revisor@brfnyboda1.se

Ann Pettersson, suppleant för internrevisorn
Epost: revisorsuppl@brfnyboda1.se

Kontakta oss på: styrelsen@brfnyboda1.se

Arbetsordning styrelsen

Arbetsordning 2019-06-11