Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns på denna länk: Styrelsen 2022-2023

Styrelsen består av:

Tommy Lindström, ordförande/VU och Brf-företrädare
ordforande@brfnyboda1.se  eller sekreterare@brfnyboda1.se

 Mats Carlsson, kassör/vice ordförande/VU
kassor@brfnyboda1.se

Robert Brander, fastighetsgruppsansvarig/VU
fastighet@brfnyboda1.se

Tina Dahl, kommunikations- och intern informationsansvarig
kommunikation@brfnyboda1.se     

Patrik Sandström, fastighetsgruppen
fastighet@brfnyboda1.se

Mari Johansson, suppleant och fastighetsgruppen 
suppleant@brfnyboda1.se

Erik Olsson, suppleant
suppleant@brfnyboda1.se

Åsa Larsson, internrevisor (förtroendevald revisor)) 
revisor@brfnyboda1.se                   

Ann Pettersson, suppleant för internrevisorn
revisorsuppl@brfnyboda1.se         

Ylva Westerlund, ordförande i valberedningen
valberedning@brfnyboda1.se 

Kontakta oss på: styrelsen@brfnyboda1.se

Arbetsordning styrelsen

Arbetsordning 2020-08-18