Hyreshöjning 2019 (gäller hyresgäster)

Enligt överenskommelse mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har den generella hyreshöjningen för 2019 bestämts till 2,4 %.

Höjningen gäller from 2019-07-01 och kommer att debiteras på nästa hyresperiod med retroaktiv debitering from 2019-07-01.

Den nya hyran inkluderar tidigare höjning i år som avsåg renovering av fönster och den generella höjningen på 2,4%.

Klicka här för att ladda ner Förhandlingsöverenskommelsen.

Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Hyreshöjning 2019 (gäller hyresgäster)

Container på plats 7-20 juni

Vi behöver rensa våra förråd för att bli av med allt som är malangripet. Detta är ett ypperligt tillfälle att rensa bort annat man inte behöver.

För att underlätta för samtliga boende i huset har föreningen bokat en container som kommer finnas på plats bakom huset från 7 juni till 20 juni.

Vi vill betona vikten av att ta detta med malar i förråden på allvar och följa direktiven som finns anslagna i porten. Om en person med malar i sitt förråd inte vidtar åtgärderna kan det hända att de igen sprider sig – kanske till alla förråd.

Missa inte den här chansen att bli av med sådant du inte behöver!

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Container på plats 7-20 juni

VIKTIGT: Sanering av angrepp av fjärilsmal i förråd kommer äga rum den 17e juni

Fjärilsmal har upptäckts på vinden och därför kommer samtliga förråd (även i källaren) att saneras. Vi har agerat så snart vi kunnat efter att vi fått information om detta angrepp.

Har du på senare tid tagit något från ditt förråd till lägenheten (framför allt gäller detta från vindsförråd) måste du noggrant kontrollera om du tror att även detta är angripet av mal och i så fall kontakta Kundtjänst hos skadesaneraren Nomore. Telefon: 0771-122 300.

Läs noggrant igenom informationen från skadesaneraren Nomore nedan och kontakta Marko Bogdanovic, telefon 070- 750 73 06, eller Tommy Lindström, telefon
070- 312 96 00, om ni har frågor.

Translation of the information from Nomor is to be found below.

Detailed information in English regarding the decontamination of moths (translation of the Swedish information from Nomor).

This applies to everyone who has attic- and/or basement storage in Nybodagatan 10 & 12. The following rules of conduct must be followed to get the best results possible.

  • Go through all the boxes, sacks, rolled up carpets, cabinets etc. to look for the source of the moths.
  • Textiles should be taken outdoors, shaken properly and then put in airtight plastic boxes / bags.
  • You can also vacuum clean and wash textiles in at least 60 degrees and put in airtight plastic boxes / bags, but be careful not to mix washed clothes with unwashed.
  • Carpets should be whipped and shaken outdoors, or left on dry cleaning and then wrapped in plastic.
  • Boxes containing books, decorations etc. should be left open.
  • No property can be brought back into the apartment before sanitation has been fulfilled.
  • After decontamination, no sealed items can be opened indoors, only outdoors.
  • It needs to be easily accessible for the technician to sanitate, which means that the passages must be free from things.

The decontamination work will take place on June 17th between 08.00-12.00. After the sanitation, attic and basement will be off limit for 24 hours. 

Thank you for your cooperation!

/The Board

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för VIKTIGT: Sanering av angrepp av fjärilsmal i förråd kommer äga rum den 17e juni

Hyreshöjning hyresgäster

På förekommen anledning (ställda frågor), då berörda hyresgäster inte tycks ha blivit informerade av vederbörande ombud, får Styrelsen för Brf Nyboda 1 meddela följande:

Fastighetsägarna Stockholm som förhandlingsombud för Brf Nyboda 1 och Hyresgästföreningen Region Stockholm som ombud för föreningens hyresgäster har den 26 februari 2019 träffat ett DELAVTAL om hyreshöjning för förstahandshyresgästerna hos Brf Nyboda 1. Detta avtal har kommunicerats med Brf Nyboda 1 den 6 mars 2919. Det ankommer på Hyresgästföreningen att delge sina medlemmar.

Hyreshöjningen gäller retroaktivt från 2019-01-01. Hyreshöjningen avser en ökad hyra med 20 kr per rum och månad för installationen 2016 av de nya fönstren (inkl de nya balkongdörrarna) i lägenheterna, vilka Brf Nyboda 1 har varit nödgade att uppgradera enligt underhållsplanen för fastigheten.

Förhandlingarna fortsätter nu beträffande 2019 års GENERELLA HYRESHÖJNING.

Delhyresavtalet har delgetts föreningens ekonomiska förvaltare Delagott AB, vilka helt följdriktigt har debiterat hyresgästerna på deras nästkommande månadsdebiteringar.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Hyreshöjning hyresgäster

Säkerhetsdörr

Har du ingen säkerhetsdörr till din lägenhet? BRF Nyboda1 har avtal med Säker Bostad om inköp av säkerhetsdörr. Läs mer här.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Säkerhetsdörr

Vårens städdag

Den 27/4 klockan 10-14 städar vi tillsammans gården och röjer upp i gemensamma utrymmet inomhus. Vi samlas utanför port nr. 10. Sedan delar vi upp oss i lämpliga arbetsgrupper. Passa på att göra lite fint och lära känna dina grannar samtidigt.

Vi hoppas att så många som möjligt ställer upp då vi har ett gemensamt ansvar för de allmänna ytorna både inomhus och utomhus. 

Vi avslutar med gemensam korvgrillning på baksidan av huset!

Välkomna!

Hälsar
Ylva, Madeleine och Lillemor

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vårens städdag

Fastighetsägarna utför enklare arbeten mot betalning

Vi kan hos vår fastighetsskötare Fastighetsägarna boka enklare service och arbeten i våra lägenheter.

Här finns Fastighetsägarnas Fastprislista.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fastighetsägarna utför enklare arbeten mot betalning

Din motion till årsmötet den 13 maj 2019

Snart är det dags för 2019 års föreningsmöte (föreningens årsstämma).

Enligt § 17 i 2018 års stadgar skall motionerna (medlemmarnas förslag till beslut på årsmötet) vara anmälda till styrelsen senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt som styrelsen bestämt.

På styrelsemötet den 12 februari 2019 bestämde styrelsen att motionerna från medlemmarna skall vara inlämnade till styrelsen (postlådan i port 10 eller per mejl under adress styrelsen@brfnyboda1.se ) senast den 10 mars 2019. Välkommen med dina skriftliga motioner.  Kallelsen till årsmötet kommer att delas ut i april.

Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Din motion till årsmötet den 13 maj 2019

Nya och gamla medlemmar i styrelsen

På måndagen den 13 maj 2019 kommer föreningen Brf Nyboda 1 att hålla sin ordinarie årsstämma. Föreningens Valberedning under ledning av Ylva Westerlund har redan börjat sitt viktiga arbete för alla medlemmars bästa och har satt upp anslag i portarna och i hissarna för att få uppgifter om de medlemmar som vill och kan engagera sig i styrelsearbetet. Valberedningen kan komma att besöka alla medlemmar för att höra om intresset och viljan att delta i det viktiga och intressanta styrelsearbetet. För de flesta medlemmarna i en bostadsrättsförening är bostaden kanske den stora investeringen. Att vara med i styrelsen är ett sett att värna om hur din investering utvecklas och att vår gemensamma ekonomi sköts på ett bra sätt.

Styrelsens arbete sker ofta i två block; ett för alla fastighetsfrågor, vilket är jordnära och väsentligt; ett för allt övrigt som ekonomi, information, avtal och regelverken för allas bästa. För stadgefrågor och annat viktigt såsom godkännandet av nya medlemmar och ombyggnationer arbetar styrelsen tillsammans. Styrelsen har en Trivselgrupp för bästa medlemsnyttan och kanske får en Tvättstugegrupp för tillsynen av den viktiga tvättstugan. 

Hör därför av Dig till valberedningen för att bli med, kunna påverka och ta Ditt ansvar för föreningens utveckling, ekonomi, underhåll och trivsel genom en plats i styrelsen eller i styrelsens kommittéer/grupper. Anmäl Dig nu till valberedningen med att lämna en lapp i föreningens postlåda i port 10 eller kontakta Ylva Westerlund som bor på 8 tr. i hus 10. Och kom ihåg att Du behöver bara ha ett sunt förnuft och en vilja att ta ansvar. Om Du sen står på dig, så är det bara bättre.

Berätta gärna vad Du har för preferenser, vad Du helst vill göra i styrelsen, och något om den kompetens Du vill och kan tillföra. Din egen yrkeskompetens och Dina erfarenheter i övrigt kan valberedningen ha nytta av att känna till. Föreningen försöker få en jämn fördelning mellan medlemmarna boende i portarna 10 och 12, mellan kvinnorna och männen och mellan åldersgrupperna.  Det är inte alltid det går och då styr verkligheten. Föreningen måste ju som Du förstår regeras.

Valberedningen hoppas att just Du anmäler ditt intresse och senast den 31 mars 2019 för att valberedningen skall kunna lägga ett gott förslag till ny styrelse på årsmötet. Och Du, tveka inte, Föreningen behöver Dig nu och i framtiden! Anmäl Dig även om Du inte kan engagera Dig omedelbart.

Valberedningen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya och gamla medlemmar i styrelsen

Ny fastighetsskötare sedan årsskiftet

Från och med 1 januari 2019 har vi ny fastighetsskötare. Mer information hittar du på sidan Fastighetsskötare.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny fastighetsskötare sedan årsskiftet