Ordinarie föreningsstämma och motioner

Styrelsen har bestämt att årets ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA skall hållas måndagen den 11 maj 2020 med början kl 18.00 i Skytteholmsskolans matsal
(samma plats som tidigare).

Enligt 2018 års föreningsstadgar (se § 17) skall, som alla medlemmar vet, motioner till den kommande årsstämman lämnas in senast den 1 februari 2020.

Tina Dahl, kommunikationsansvarig

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma och motioner

Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Torsdagen den 16e och fredagen den 17e januari kommer Ventus tillbaka för att justera in ventilationssystemet och därefter kommer en OVK-besiktning äga rum.

Därför behöver Ventus tillträde till våra bostäder mellan 08.00 – 17.00 på torsdag för 10an och samma tid på fredag för 12an.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna uppmärkt nyckel med namn och bostadsnummer i nyckeltuben på dörren. Nyckeln återlämnas sedan i er brevlåda efter utfört arbete.

Har ni frågor kan ni kontakta Birgitta Norén på 073-518 73 64 eller birgitta.noren@ventusnorden.se.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Under den vecka som Ventus – på Styrelsens uppdrag – gjorde en omfattande rengöring av ventilationskanalerna i de enskilda lägenheterna, har någon skrivit till anmärkningsvärda kommentarer på Ventus informationsblad i hissen i port 10.

Detta är en händelse av så oacceptabel natur att Styrelsen måste reagera. Att förgripa sig på föreningens egendom och/eller att väcka missnöje hos andra medlemmar eller tjänsteutförare får inte förekomma i Brf Nybodas 1:s fastighet och förening.

För att undvika att medlemmar och boenden tittar snett på varandra, måste den som utfört detta ta sig i kragen och meddela sig med Styrelsen och be Ventus om ursäkt för sina omdömeslösa kommentarer. Medlemmarna och föreningsstyrelsen kan inte acceptera detta!

STYRELSEN
BRF NYBODA 1

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Ventilationskontroll vecka 49

Information från Ventus Norden

Hej!

Vi har fått i uppdrag av BRF Nyboda1 att utföra arbete hos er som innebär rengöring i ert ventilationssystem så det fungerar som avsett.

Arbetet planeras att utföras onsdag 4 till och med fredag 6 december. (Pga sjukdom kan detta komma att förskjutas).

Med anledning av ovanstående arbete skulle vi behöva tillträde till er bostad mellan klockan

08.00 – 17.00 den 4-6 december.

Förmodligen kommer teknikern besöka lägenheter i 10an på onsdag samt torsdag förmiddag och lägenheter i 12an torsdag eftermiddag samt fredag.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna nyckel i er nyckelhållare i dörren. Ni kan också lämna nyckeln till teknikern nere i port 10 eller 12 kl 08.00 på morgonen. Nyckeln återlämnas sedan i er brevlåda efter utfört arbete.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Birgitta Norén
073-518 73 64 eller birgitta.noren@ventusnorden.se

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Ventus Norden

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll vecka 49

Stamspolning vecka 49 (2a till 6e december)

Vi behöver spola stammarna och för att kontrollera att de är i bra skick överallt kommer de samtidigt att filmas invändigt. Detta gäller bostadsrättsinnehavare såväl som hyresgäster.

Spolningen/filmningen kommer äga rum vecka 49 och utförare är Avloppsservice.

Vi behöver tillgång till samtliga lägenheter. Antingen att ni lägger en nyckel till lägenheten i den lilla holken på dörren eller att ni är hemma och släpper in Avloppsservice.

Vi återkommer närmare i tid med exakt dag och klockslag. Se till att lägga nyckel i holken i god tid om du kommer vara bortrest vecka 49, eller om du inte vill det, kontakta styrelsen för en annan lösning.

Tack för förståelse!

Fastighetsgruppen, Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stamspolning vecka 49 (2a till 6e december)

Balkonginglasning

Föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Nyboda1 beslutade den 23 april 2018 att bifalla styrelsens proposition avseende inglasning av balkongerna. Styrelsen fick i uppdrag att söka bygglov hos Solna Stad. Vid positivt besked skulle de enskilda bostadsrätts-havarna själva bekosta inglasningen på det sätt som bygglovet stipulerar och styrelsen godkänner.

I juli månad fick Brf Nyboda1 godkänt bygglov av Solna Stad. Styrelsen har tagit in ett antal anbud från olika leverantörer för att få en generell prisbild. Då priset i samtliga fall är beroende av hur många beställningar som görs, vill vi i styrelsen göra en icke bindande intresseanmälan för att få en indikation på hur stort intresset är bland medlemmarna. Styrelsen kommer sedan att gå vidare med en av leverantörerna som får komma och visa sin produkt. Därefter kan att avtal mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrätts-föreningen uppföras.

Kostnad per inglasning kommer enligt lämnade anbud ligga på ca 30 000 – 35 000 kr.

Varje bostadsrättslägenhet har fått en blankett för att anmäla intresse i sin brevlåda. Om du är intresserad, vänligen kryssa i lappen och lägg den i föreningens brevlåda i 10:ans entré SENAST DEN 10 NOVEMBER

Vid frågor vänligen mejla: fastighet@brfnyboda1.se

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Balkonginglasning

Nya malfjärilar i förråden?

Då någon misstänkt ny förekomst av malar i våra förråd har styrelsen tillsammans med en representant från Nomor Skadedjursbekämpning gått igenom vindskontor (råvinden) och källarförråd. Kontrollappar har satts upp för att kontrollera om malarna återkommit.

Hittills har inga malfjärilar (varken klädmalar eller andra typer av mal) eller mott (en vanligt förekommande mindre fjäril som kan uppfattas som mal) fastnat på stickorna. Resultatet blir att fastighetens förråd är malfria.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya malfjärilar i förråden?

Datum att notera

Hösten är en trevlig tid i föreningen, då många tillfällen ges att umgås med och lära känna sina grannar. Skriv in dessa datum i din kalender så du inte missar.

Höstens städdag: lördagen den 19 oktober klockan 10.00 – 14.00

Pubkväll: På Nyboda Inn fredagen den 15 november från klockan 18.00 och framåt

Glöggmingel: Utanför port 10 och 12 torsdagen den 19 december med början klockan 17.00

Hoppas vi ses!

Styrelsen
2019-09-16

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Datum att notera

Hyreshöjning 2019 (gäller hyresgäster)

Enligt överenskommelse mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har den generella hyreshöjningen för 2019 bestämts till 2,4 %.

Höjningen gäller from 2019-07-01 och kommer att debiteras på nästa hyresperiod med retroaktiv debitering from 2019-07-01.

Den nya hyran inkluderar tidigare höjning i år som avsåg renovering av fönster och den generella höjningen på 2,4%.

Klicka här för att ladda ner Förhandlingsöverenskommelsen.

Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Hyreshöjning 2019 (gäller hyresgäster)

Container på plats 7-20 juni

Vi behöver rensa våra förråd för att bli av med allt som är malangripet. Detta är ett ypperligt tillfälle att rensa bort annat man inte behöver.

För att underlätta för samtliga boende i huset har föreningen bokat en container som kommer finnas på plats bakom huset från 7 juni till 20 juni.

Vi vill betona vikten av att ta detta med malar i förråden på allvar och följa direktiven som finns anslagna i porten. Om en person med malar i sitt förråd inte vidtar åtgärderna kan det hända att de igen sprider sig – kanske till alla förråd.

Missa inte den här chansen att bli av med sådant du inte behöver!

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Container på plats 7-20 juni