Fastighetsägarna utför enklare arbeten mot betalning

Vi kan hos vår fastighetsskötare Fastighetsägarna boka enklare service och arbeten i våra lägenheter.

Här finns Fastighetsägarnas Fastprislista.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fastighetsägarna utför enklare arbeten mot betalning

Din motion till årsmötet den 13 maj 2019

Snart är det dags för 2019 års föreningsmöte (föreningens årsstämma).

Enligt § 17 i 2018 års stadgar skall motionerna (medlemmarnas förslag till beslut på årsmötet) vara anmälda till styrelsen senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt som styrelsen bestämt.

På styrelsemötet den 12 februari 2019 bestämde styrelsen att motionerna från medlemmarna skall vara inlämnade till styrelsen (postlådan i port 10 eller per mejl under adress styrelsen@brfnyboda1.se ) senast den 10 mars 2019. Välkommen med dina skriftliga motioner.  Kallelsen till årsmötet kommer att delas ut i april.

Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Din motion till årsmötet den 13 maj 2019

Nya och gamla medlemmar i styrelsen

På måndagen den 13 maj 2019 kommer föreningen Brf Nyboda 1 att hålla sin ordinarie årsstämma. Föreningens Valberedning under ledning av Ylva Westerlund har redan börjat sitt viktiga arbete för alla medlemmars bästa och har satt upp anslag i portarna och i hissarna för att få uppgifter om de medlemmar som vill och kan engagera sig i styrelsearbetet. Valberedningen kan komma att besöka alla medlemmar för att höra om intresset och viljan att delta i det viktiga och intressanta styrelsearbetet. För de flesta medlemmarna i en bostadsrättsförening är bostaden kanske den stora investeringen. Att vara med i styrelsen är ett sett att värna om hur din investering utvecklas och att vår gemensamma ekonomi sköts på ett bra sätt.

Styrelsens arbete sker ofta i två block; ett för alla fastighetsfrågor, vilket är jordnära och väsentligt; ett för allt övrigt som ekonomi, information, avtal och regelverken för allas bästa. För stadgefrågor och annat viktigt såsom godkännandet av nya medlemmar och ombyggnationer arbetar styrelsen tillsammans. Styrelsen har en Trivselgrupp för bästa medlemsnyttan och kanske får en Tvättstugegrupp för tillsynen av den viktiga tvättstugan. 

Hör därför av Dig till valberedningen för att bli med, kunna påverka och ta Ditt ansvar för föreningens utveckling, ekonomi, underhåll och trivsel genom en plats i styrelsen eller i styrelsens kommittéer/grupper. Anmäl Dig nu till valberedningen med att lämna en lapp i föreningens postlåda i port 10 eller kontakta Ylva Westerlund som bor på 8 tr. i hus 10. Och kom ihåg att Du behöver bara ha ett sunt förnuft och en vilja att ta ansvar. Om Du sen står på dig, så är det bara bättre.

Berätta gärna vad Du har för preferenser, vad Du helst vill göra i styrelsen, och något om den kompetens Du vill och kan tillföra. Din egen yrkeskompetens och Dina erfarenheter i övrigt kan valberedningen ha nytta av att känna till. Föreningen försöker få en jämn fördelning mellan medlemmarna boende i portarna 10 och 12, mellan kvinnorna och männen och mellan åldersgrupperna.  Det är inte alltid det går och då styr verkligheten. Föreningen måste ju som Du förstår regeras.

Valberedningen hoppas att just Du anmäler ditt intresse och senast den 31 mars 2019 för att valberedningen skall kunna lägga ett gott förslag till ny styrelse på årsmötet. Och Du, tveka inte, Föreningen behöver Dig nu och i framtiden! Anmäl Dig även om Du inte kan engagera Dig omedelbart.

Valberedningen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya och gamla medlemmar i styrelsen

Ny fastighetsskötare sedan årsskiftet

Från och med 1 januari 2019 har vi ny fastighetsskötare. Mer information hittar du på sidan Fastighetsskötare.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny fastighetsskötare sedan årsskiftet

Tvättmaskiner i tvättstugan

Styrelsen är medveten om att det rinner vatten från tvättmaskinerna ut på golvet i tvättstugan. Problemet är lokaliserat och skall åtgärdas. Det är en dålig anslutning av avloppet ut från tvättmaskinen. Det är alltså inte något fel på inkommande vattenledningar, vilka kan ha ett tryck. Felet skall således INTE anmälas av någon boende till Nordstaden eller till annan.

1 granne gillar detta

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tvättmaskiner i tvättstugan

Översyn av förråd

RÄTTEN TILL FÖRRÅD

Alla lägenhetsinnehavare (bostadsrättshavare och förstahandshyresgäster) i Brf Nyboda 1-fastigheten på Nybodagatan 10 och 12 har rätt till varsitt stort förråd och varsitt litet förråd (s.k. matförråd).

Förråden finns i källaren (på K1) och på vinden (plan 8).

Det finns förråd till samtliga 69 lägenheter enligt styrelsens register.

Förrådsdörrarna är normalt numrerade med svarta siffror från 1 och uppåt i varje särskilt förrådsutrymme och har över dörren till förrådet en bricka med ett nummer, vilket visar till vilken Brf-lägenhet förrådet hör. Om detta lgh-nr saknas, skall förråden förses med nummer efter genomförd inventering.

Den som utnyttjar mer än ett stort och ett litet förråd kan Styrelsen komma att debitera en årshyra för det extra förrådet. Efter inventeringen kommer övertaliga förråd att lämnas ut till lägenhetsinnehavare, som saknar förråd enligt tidigare fastlagd tilldelningsprincip.

FÖRDELNINGEN

Styrelsen ser nu återigen över fördelningen av förråden. Styrelsen kommer att jämföra förråden med Brf:s lägenhetsnummer. Styrelsen får begära att samtliga lägenhetsinnehavare ser till sina förråd, att lås finns och att uppgift om innehavare (lgh-nr) finns på dörren.

Beträffande de förråd, där osäkerhet råder om någon använder förrådet, och de förråd som någon uppehåller utöver tilldelningen, kommer styrelsen att markera och ev. sätta upp ett särskilt lås. Du skall kontakta styrelsen om det är ”ditt förråd” som markerats. Efter en månad kommer ”förrådet utan innehavare” att öppnas och ev. tillhörigheter att lämnas in till polisen som hittegods eller tillhörigheter av ringa värde att kastas.

Disponerar man fler förråd än vad man har rätt till, skall man omedelbart anmäla detta till Styrelsen för att undgår debitering av en särskild hyresavgift, vilken debiteras via föreningens ekonomiska förvaltare.

De förråd som frigörs vid inventeringen kommer Styrelsen att dela ut till de lägenhetsinnehavare som idag saknar förråd.

Kontakta styrelsen på e-postadressen <styrelsen@brfnyboda1.se> om du har upplysningar eller frågor angående förråd.

1 granne gillar detta

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Översyn av förråd

Gemensam städdag lördagen den 20 oktober 10.00 – 14.00

Välkommen till höstens gemensamma städdag!

Vi samlas utanför port nr. 10. Sedan delar vi upp oss i lämpliga arbetsgrupper för att göra fint i trädgården och gemensamma utrymmen. Vi arbetar från kl 10.00 och håller på fram till kl 14.00, då vi avslutar med korvgrillning på baksidan av huset.

Vi hoppas att så många som möjligt ställer upp då vi har ett gemensamt ansvar för de allmänna ytorna både inomhus och utomhus. 

Vi ses!

Hälsar
Ylva, Madeleine och Lillemor

Gilla

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Gemensam städdag lördagen den 20 oktober 10.00 – 14.00

Byte av hissar

(Translation to English below)

Våra hissar börjar bli slitna och behöver bytas inom de närmaste åren. Dessutom är det svårt att få tag på reservdelar till nuvarande hissar. Styrelsen håller för närvarande på med en upphandling av detta arbete.

Hissarna planeras att bytas ut med början under våren-sommaren 2019. För att orsaka så lite besvär för er som möjligt kommer vi att byta en hiss i taget. Under tiden som hissen i din port är under byte kan du åka upp/ner i den andra portens hiss och gå över vinden.
Beräknad tid för hissbytet ligger på 2-3 månader per hiss. Bytet bör vara klart under 2019.

Kontakta styrelsen om du har några frågor om detta.

Vi återkommer senare med närmare information.

Ha en fortsatt bra sommar!
Hälsningar, Styrelsen

Replacement of elevators

Our elevators are old and need to be replaced during the next few years. Further, it is hard getting spare parts to existing elevators. The board is presently collecting and evaluating quotations from contractors for this job.

The elevators will be replaced from spring-summer 2019 onwards. In order not to cause you unnecessary inconvenience, we will replace one elevator at a time. During the time ”your” elevator is being replaced, you can use the other elevator to get up/down and walk through the attic to get to your apartment.

The expected duration of the replacement of the elevators is 2-3 months per elevator. The complete replacement is estimated to be completed by end of 2019.
Please contact the board if you have questions in connection with this.
More detailed information will follow in due course.

We wish you a good continuation of the summer!
Kind regards, the Board

Gilla

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Byte av hissar

Extrastämma

Måndagen den 11 juni, klockan 18.00, håller vi en extrastämma för att godkänna bostadsrättsföreningens nya stadgar.

Plats: matsalen i Skytteholmsskolan

Vi ses!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Prastkrage

Gilla

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Extrastämma

Matning av djur

Vänligen lägg inte ut mat till djur, såsom fåglar, på gården omkring vårt hus.

Tanken är god men tyvärr drar maten, brödbitar, etc. tyvärr till sig råttor.

I den mån det är möjligt vill vi nog alla helst slippa se råttor föröka sig och bosätta sig nära vår fastighet.

Tack för ditt samarbete!

/Styrelsen

råtta

3 grannar gillar detta

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Matning av djur