Portar

Vid ett försök att nyttja de gamla dörrautomatikerna (dörröppnare) så uppdagades det att de föråldrade dörrautomatikerna inte var i gott skick samt att ström saknas fram till den i 10:ans port.

Styrelsen ser över om vi kan ersätta med nya dörrautomatiker efter jämförelse av prisbild och kvalitet, sedan för beslut.

Alla måste oavsett hjälpas åt och se till så våra portar stängs ordentligt då det är en vanligt att dessa inte går igen den sista biten.

Gilla