Trygghet

Styrelsen arbetar vidare med att ta fram styrdokument och bedömningsmall från IMY för eventuell kameraövervakning och kommer inom kort ta upp frågan med Solna Stad (Ungdomsmottagningen) och Windefalk om det eventuellt kan godkännas av dem avseende integritetsintresset.

Bostadsrättsföreningar – Brf Nyboda 1 – behöver aldrig ansöka om till-stånd för att bevaka personer, föremål, händelser, risksituationer med mera inom föreningens fastighetsområde eller i de gemensamma utrymmena. https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/kamerabevakning-pa-olika-omraden/bostadsrattsforeningar-och-hyresvardar/

Infallet på föreningsstämman 2023 om myndighetsprövning saknar relevans, då ingen tillståndsplikt finns och ingen myndighetsprövning skall göras. 

Gilla