Husdjur

Av hänsyn till allergiker är husdjur inte tillåtna i de gemensamma utrymmena, såsom pingisrummet, takterrassen eller tvättstugan. Av samma skäl, samt med hänsyn främst till dem som är hund/katträdda, tillåts inga lösspringande husdjur i utrymmen som trapphuset, hissen eller porten.

Husdjur får inte stängas ute på balkongen. Undantag kan göras om balkongen, efter godkännande från Styrelsen, nätats in och balkongen i övrigt uppfyller kraven som ställs i rådande djursskyddsregler. Från den 15 juni 2020 gäller exempelvis att alla utrymmen där katter hålls måste vara minst sex kvadratmeter, samt minst två kvadratmeter per katt. Husdjur får inte sköta sina behov på balkongen. Om olyckan är framme, se till att göra rent så snart som möjligt.

Alla husdjursägare är skyldiga att se till att deras husdjur inte skadar sig själva eller andra, stör andra boende, förstör eller förorenar fastigheten. Håll därför uppsikt över dina husdjur, plocka upp efter dem och visa hänsyn till andra boende i så stor utsträckning som möjligt.

2021-01-23/td