HUVUDREGEL

Bostadsrättshavarna och förstahandshyresgästerna ska alltid felanmäla till styrelsen. Detta gäller även vid fel eller andra problem exempelvis med personhissarna, radiatorer och termostater samt tvättstugans maskiner. 

Du når styrelsen på mejladress: styrelsen@brfnyboda1.se

Fastighetsgruppen inom styrelsen är kontaktperson med den operativa sidan av Delagott förvaltning. Därför ska felanmälan alltid göras till styrelsen i första hand. 

Felanmälan ska innehålla följande uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, felorsak och plats.

AKUTA ÄRENDEN

I akuta ärenden, som innebär en skaderisk eller annan fara för boendena eller fastigheten, kan en direktanmälan göras till Delagott förvaltning enligt kontaktuppgifter i denna rutin.  

Ärendet utreds och bedöms i efterhand av styrelsen. Bedöms ärendet som icke ha varit akut eller innefattade en risk för personskada eller skada på fastigheten kan felanmälaren bli ersättningsskyldig för kostnader för onödig jourutryckning, felaktig felanmälan eller om ärendet inte gäller Brf Nyboda 1:s ansvar.

HISSARNA

  • Om personer fastnar inne i hissarna, använder de hissens nödtelefon.
  • Personer utanför hissarna får göra en direkt felanmälan endast om hissen fastnat med husdjur, barn som inte själva kan använda nödtelefonen, matvaror eller värdesaker i hisskorgen, fastklämd person eller föremål i hissdörrar. I övriga fall ska fastighetsgruppen (styrelsen) informeras.
  • Tappade ägodelar i hisschakt felanmäles även till styrelsen, som normalt kan få upp tappade ägodelar utan att tillkalla jourbolag. 

ÖVRIGA AKUTA ÄRENDEN

  • Forsande vatten som läckande vattenrör, värmeledningar, ballofixer eller kopplingar
  • Översvämning från avlopp med stigande vattennivåer
  • Översvämning pga. skyfall där större mängder vatten kommer in i fastigheten
  • Elfel där kablage är öppet eller skadat som är i närområdet för personskada
  • Skador på fastighet som medför klämrisk eller risk för skärsår
  • Löst hängande föremål som medför fall och personskaderisk
  • Lösa föremål i gemensamma utrymmen som medför personskaderisk

KONTAKTUPPGIFTER

Delagott Förvaltning
Kundservice/Felanmälan vid akuta ärenden

Tfn nr: 08-33 12 10
Alternativt på mejldressen: felanmalan@delagott.se
Delagott har öppet måndag till torsdag mellan klockan 08:30 –16.00.
Jour i Stockholm (dygnet runt): 08-55 11 05 00

 
Amsler Hiss AB
Felanmälan hiss vid akuta ärenden (dygnet runt) 
 
Tfn nr: 08 – 746 80 25