Rutin för felanmälan i Brf Nyboda 1

HUVUDREGEL

Bostadsrättshavarna och förstahandshyresgästerna ska alltid felanmäla till fastighetsgruppen inom styrelsen (se listan med kontaktpersoner över Brf-styrelsen). Detta gäller även vid fel eller andra problem exempelvis med personhissarna, radiatorer och termostater samt tvättstugans maskiner.

 • Alternativt kan anmälan göras på mejladress: felanmalan@brfnyboda1.se
 • Fastighetsgruppen inom styrelsen är kontaktperson med den operativa sidan av Fastighetsägarna Service AB. Därför ska felanmälan alltid göras till fastighetsgruppen i första hand.
 • Felanmälan ska innehålla följande uppgifter:

– För- och efternamn på anmälaren
– Telefonnummer till anmälaren
– Felbeskrivning / beskrivning av problemet

Plats eller lägenhetsnummer där felet/problemet befinner sig

SPECIALREGEL

I akuta ärenden, som innebär en skaderisk eller annan fara för boendena eller fastigheten, kan en direktanmälan göras till Fastighetsägarna Service AB enligt kontaktuppgifter i denna rutin.

När felanmälan görs av bostadsrättshavare eller annan boende direkt till Fastighetsägarna Service AB eller till annan entreprenör ex hisserviceföretag utan styrelsens inblandning sker följande:

  • Ärendet utreds och bedöms i efterhand av styrelsen.
  • Bedöms ärendet som icke ha varit akut eller innefattade en risk för personskada eller skada på fastigheten kan felanmälaren bli ersättningsskyldig för kostnader för onödig jourutryckning, felaktig felanmälan eller om ärendet inte gäller Brf Nyboda 1 ansvar.

HISSARNA

  • Om personer fastnar inne i hissarna, använder de hissens nödtelefon.
  • Personer utanför hissarna får göra en direkt felanmälan endast om hissen fastnat med husdjur, barn som inte själva kan använda nödtelefonen, matvaror eller värdesaker i hisskorgen, fastklämd person eller föremål i hissdörrar. I övriga fall ska fastighetsgruppen (styrelsen) informeras.
  • Tappade ägodelar i hisschakt felanmäles även till fastighetsgruppen, då gruppen normalt kan få upp tappade nycklar utan att tillkalla jourbolag.
 • ÖVRIGA ÄRENDEN SOM BEDÖMS SOM AKUTA

  • Forsande vatten som läckande vattenrör, värmeledningar, ballofixer eller kopplingar
  • Översvämning från avlopp med stigande vattennivåer
  • Översvämning pga. skyfall där större mängder vatten kommer in i fastigheten
  • Elfel där kablage är öppet eller skadat som är i närområdet för personskada
  • Skador på fastighet som medför klämrisk eller risk för skärsår
  • Löst hängande föremål som medför fall och personskaderisk
  • Lösa föremål i gemensamma utrymmen som medför personskaderisk

KONTAKTUPPGIFTER FÖR AKUTA ÄRENDEN

Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Kundservice/Felanmälan vid akuta ärenden

  • Tfn nr: 08 – 617 76 00 
  • Alternativt på mejladress: kundservice@fastighetsagarna.se
  • Fastighetsägarna har öppet måndag till torsdag mellan klockan 07.00–17.00 och fredag klockan 07.00–16.00. På annan tid kopplas till jouren.

Amsler Hiss AB

Felanmälan hiss vid akuta ärenden (dygnet runt)

  • Tfn nr: 08 – 746 80 25

Vid brand i fastigheten

Nödnummer

  • Tfn nr: 112
  • Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du behöver hjälp av ambulans, jourläkare eller räddningstjänst eller av socialtjänsten, polis, jourhavande präst/motsvarande eller giftinformation.


Se övriga sidor för annan information du kan behöva. Mejla styrelsen@brfnyboda1.se om du saknar något eller undrar över något. 

 

 

2023-01-13/td