Renovering

Alla väsentliga ändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbetet kan påbörjas. Kontakta styrelsen i god tid innan du planerar att inleda renoveringen.