Om fastigheten

Uppdaterad: 2020-09-12/tinadahl

Brf Nyboda 1 förvärvade den 15 oktober 2012 fastigheten Nyboda 1 i Solna Stad (Solna kommun). Fastigheten består av dels ett flerbostadshus med två ordinarie portingångar för de boende, dels en tillhörande tomtmark om 2 924 kvadratmeter. Föreningshuset har åtta våningsplan ovanför marknivåplanet (plan 0 innehåller kontorslokaler) och två källarplan. I fastigheten finns källar- och vindsutrymmen som disponeras som privata förråd och allmänna utrymmen. I fastigheten finns en tvättstuga med torkrum och mangelrum

Varje bostadslägenhet har en balkong; de större lägenheterna har två st. De sex bostadslägenheterna på plan 8 har tillgång till s.k. kungsbalkonger.

Föreningen har en byggrättsyta för bostad ovan mark på 7 067 kvm och för lokal på 756 kvm yta.

Fastigheten byggdes 1957 och har därför värdeår 1957.

Fastighetens taxeringsvärde 2019 är 158 121 000 kr, varav 89 721 000 kr för marken och 68 400 000 kr för byggnaden.

Brf Nyboda 1 är ägare till 100 % av fastigheten Nyboda 1.

Brf-styrelsen har en fastighetsförsäkring till fullvärde i Trygg-Hansa.

Brf-styrelsen har fastighetslån i LF Bank, SHB och SEB; lånen läggs fortlöpande om till bästa räntan.

En teknisk statusbesiktning gjordes den 30 januari 2012 av fastigheten inför föreningens köp av fastigheten. Av besiktningsutlåtandet kan utläsas att byggnaden har genomgått utvändiga renoveringar och att utbyte skett av VA-stammarna till badrummen och toaletterna. Ett löpande underhåll hade genomförts innan föreningen tog över fastigheten. Föreningen har avsatt tillräckliga medel för det normala periodiska fastighetsunderhållet. Den gjorda tekniska beskrivningen skall revideras inom en tioårsperiod, dvs 2021.

Före Brf:s ägande installerades två frånluftsfläktar på taket för kontinuerlig drift för hela husets ventilering. Ventilation sker genom självdrag – tilluften kommer nu via intag under de nya treglasfönstren. Egna frånluftsfläktar får icke installeras i kök eller annorstädes – endast kolfilterfläktar i köken.

Före Brf:s ägande installerades under 2011 två moloker för hushållsavfall och en molok för tidningar på tomtmarken utanför huset.

Före Brf:s äganden inköptes en torktumlare i maj 2006 och byttes två tvätt-maskiner ut i oktober 2010 i tvättstugan.

Brf Nyboda 1 har genomfört följande underhållsåtgärder (uppdateringar och renoveringar inkl utbyte):

2013 – Nytt bokningssystem installerades för den gemensamma tvättstugan.

2014 – Ny torkutrustning anskaffades i augusti 2014 till tvättstugan.

2014 – Relining av VA-stammarna till köken.

2014/5 – Utbyte av de gemensamma elstammarna och av elcentralerna i de privata lägenheterna (medlemmarna och hyresgästerna).

2016 – Relining av köksavloppen slutfördes i februari 2016.

2016 – Installation av nya fönster och balkongdörrar i samtliga lägenheter slutfördes i slutet av 2016.

2016 – Renovering av terrassen på åttonde våningsplanet med omgjutet tak, nytt räcke och ny pergola  samt putsning av fasad på 8e våningen.

2016 – Genomförd ventilationskontroll (OVK); uppdatering sker 2018.

2016 – Ny tvättmaskin i tvättstugan installerades i november 2016.

2016 – Byte av skorstenfläkten på taket för utdrag av rök från de öppna spisarna i de stora lägenheterna.

2017 – Installation av ett Molok Biosystem för matavfall.

2017 – Brandskyddsinspektion har genomförts (årlig kontroll).

2018 – Energibesiktning med tio års giltighet.

2019 – Byte av samtliga fönster på gatuplanet har genomförts.

2020 – Förslag till ny underhållsplan.

2020 – Godkända OVK av båda huskropparna för 6 år och av gatuplanet (uthyrningslokaler) för 3 år.

2020 – Godkänd radontillsyn för 10 år enligt strålskyddslagen.

2020 – Stamspolning av köks- och badrumsavloppen.

2020 – Byte av torktumlare och uppgradering av ventilationen i tvättstugan.

2020 – Byte av personhissarna i hus 10 och 12 (helt nya hissar).

2020 – Bygglov för inglasning av balkongerna.

Brf-styrelsen arbetar med en ny underhållsplan för fastighetens framtida underhållsåtgärder under de närmaste 10 åren. En ny ekonomisk plan kommer att fastställas i samband med den nya underhållsplanen.

Brf-styrelsen har under sommaren 2020 slutfört projektet med att byta ut personhissarna i båda trappuppgångarna.

Brf Nyboda 1 har avtal med en fjärrvärmeleverantör och kommer att avtala om en justering av uppvärmningen av huset. Fjärrvärmeutrustningen byttes 2006.

Brf-styrelsen har slutfört ett ventilationsprojekt och har godkända OVK:n för de närmaste sex åren (boendeutrymmena) och tre år (uthyrningslokaler).

Solna Stad har godkänt genomförd radonmätning de närmaste tio åren.

Från 2017 tillhandahåller föreningen medlemmarna kostnadsfri kabel-TV i ett grundpaket och internet/bredband (100 Mbit) via ett gruppavtal med ComHem. Medlem kan teckna ett eget subventionerat telefonabonnemang.