GDPR

(Translation to English below)

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning GDPR – General Data Protection Regulation – för all behandling av information som kan knytas till en person. Förordningen ska stärka skyddet för hur personuppgifter behandlas.

Vår bostadsrättsförening har medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning, och pantregister samt avtal och handlingar för boendet, så som för överlåtelser, medlemskap och för part, medlem och/eller lägenhet, specifika förhållanden och därmed personuppgiftsansvarig.

Ändamålet med registrering av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och förening/hyresvärd. Behandlingen av personuppgifter och eventuell utlämning sker enligt dataskyddsförordningens (GDPR) regler och enligt avtal.

Vi har haft en lista med e-post adresser som vi använt för att skicka ut diverse information (samma som läggs upp som nyheter på brfnyboda1.se). Denna lista har raderats och om du även fortsättningsvis vill ha nyheter per mail ber vi dig kontakta oss i styrelsen. Du kan maila kommunikation@brfnyboda1.se. Märk mailet med ”Distributionslista”. En e-post adress räcker. Tänk på att avregistrera dig på samma sätt när du flyttar eller inte längre vill ha informationsutskick.

GDPR (in English)

From 25 of May 2018, a new EU data protection regulation, GDPR – General Data Protection Regulation, is in use, which aims at handling all information connected to an individual.

Our housing association has membership-based registers like list of members, list of pawns as well as agreements and documents on transfers, memberships and for each member and/or apartment specific circumstances and information about the person in question.

The purpose of the registration of personal data is to be able to fulfill existing commissions between resident/member and association/landlord. Treatment of personal data and possible extradition is in accordance with the data regulation law GDPR.

We have held a list of email addresses being used for news send-outs (same content as news on the website brfnyboda1.se). This has been deleted and if you still want news by mail, we kindly ask you to register again. Send an email marked ”Distributionslista” to kommunikation@brfnyboda1.se. We only need your email address. Please note that you need to subscribe when no longer wanting information this way.