Kommande aktiviteter

Vår Trivselgrupp hade möte den 22 augusti och tog beslut om några gemensamma aktiviteter för Nyboda1:s medlemmar. Mer information om dessa kommer att hittas på våra anslagstavlor lite närmare i tiden, men sätt redan nu följande datum i din kalender!

* Höststäddag – lördag, 14 oktober 2017

* Pubkväll – torsdag, 23 november 2017

* Glöggmingel – fredag, 15 december 2017

Trivselgruppen söker dessutom nya medlemmar!

Kontakta Ylva Westerlund (Tel. 073- 906 28 01), Lillemor Franzén, Joakim Hellmouth eller Madeleine Lundberg om du är nyfiken och vill veta mer. Trivselgruppens nästa möte sker den 11 september.

 

 

 

 

 

3 grannar gillar detta

3:e moloken i användning

Till höger om fastigheten står 3st moloker.

1. I den första moloken slänger vi tidningar för återvinning.

2. I den andra (mittersta) moloken slänger vi hushållsopor.

3. Från och med nu är även vår tredje molok – som tidigare varit stängd – öppen för slängning av hushållssopor.

Genom att sätta den tredje moloken i bruk undviker vi att den mittersta blir överfull – och kan dessutom dra ned på antal tömningar per år – och på så vis spara en slant. Den nya tömningsfrekvensen är varannan måndag ojämna veckor. 

Observera att Ni endast får kasta hushållssopor (max 30 liters påse) i molok 2 och 3.

Samma nyckel kan användas för att låsa upp samtliga moloker.

Vh, Styrelsen.

 

molok

Gilla

Lås till molokbehållarna

Inom en snar framtid kommer vi att beställa lås till våra molokbehållare.

Vi använder dessa för att kasta tidningar och sopor.

När låsen installerats kommer din portnyckel till huset att fungera för att låsa upp molokbehållarna.

Vh,

Styrelsen

molok

Gilla

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 (org nr 769624-2622)

Datum: Måndagen den 16 maj 2016

Tid: 19.00

Plats: Skytteholmsskolans matsal

Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman men ändå vill vara med och rösta, använd fullmakten som går att ladda ner här nedan:

Fullmakt_2016

Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Information om vindsutredning

b) Fråga om gruppanslutning bredband/tv/telefoni

c) Motion om trädbeskärning

d) Motion om rökförbud på balkong

18. Stämmans avslutande

Efter stämman anordnas en informations- och frågestund med representanter för Nordstaden och Sweco om det pågående renoveringsprojektet.

Styrelsens förslag och medlemsmotioner (punkten 17) har samtliga medlemmar fått i brevlådan. Vill du även ha dessa digitalt, kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfnyboda1.se

Vh,

Styrelsen Brf Nyboda 1

Gilla

Inbjudan till vårstädning den 23 april

På lördagen den 23 april är samtliga medlemmar i föreningen inbjudna till att delta i vår gemensamma städdag. 

Datum: 23 april

Tid: 10.00-14.00

Plats: Nybodagatan 10-12

Vi samlas utanför port 10, där vi delar in oss i olika städområden.

Vi kommer att städa både utomhus och inne i fastigheten på allmänna utrymmen.

Vi kommer att ha en container på plats där det kommer att finnas möjlighet att slänga enklare elavfall.

Vi avslutar dagen med att tillsammans grilla korv på vår gemensamma uteplats.

Vi hoppas att du ställer upp eftersom vi har en hel del att göra!

Varmt välkomna,

Trivsel & Miljögruppen

2 grannar gillar detta

Vårstädning – april 2016

Lördagen den 23 april är det dags för en gemensam städdag. Det betyder att alla föreningens medlemmar hjälps åt att städa upp kring fastigheten. 

Mer information publiceras här inom kort!

Vh,

Styrelsen Brf Nyboda 1

 

 

1 granne gillar detta

Föreningsstämma – maj 2016

På måndagen den 16 maj är alla boende i Nyboda 1 välkomna till ordinarie föreningsstämma (org nr 769624-2622)

Datum: 16 maj

Tid: 19:00

Plats: Skytteholmsskolans matsal

Har du förslag på vad du vill att föreningen tar upp och fattar beslut om under stämman? I sådana fall kan du skicka din motion (förslag) senast den 1 april till:  styrelsen@brfnyboda1.se

Alternativt: Lägg ett skriftligt förslag i brevinkastet hos Per Agerman – i hus 10.

Dagordning följer i mitten av april, när styrelsen har sammanställt alla motioner som inkommit från de boende.

Mvh,

Styrelsen Brf Nyboda 1

 

1 granne gillar detta

Slutåtgärd relining v 3

Tubus System kommer under vecka 3 göra en fördjupad kontroll av höstens relining och utföra vissa kompletterande åtgärder på köksstammarna. Detta beror på att ett antal brister visat sig vid slutbesiktningen.

För detta krävs att Tubus får tillgång till samtliga lägenheter. Vissa kök kommer också att vara avstängda under de timmar då arbetet utförs. Varje besök kommer att meddelas direkt till varje boende. Tänk på att inte glömma att lägga nyckeln i tuben om ni inte är hemma.

Styrelsen har fått en försäkran om att köksavloppet är fullt användbart i nuvarande skick men denna slutåtgärd är nödvändig för att vi ska få en fullgod relining enligt de krav som vi ställt i upphandlingen.

Vi beklagar den extra olägenheten men hoppas att arbetet ska gå snabbt och smidigt.

Gilla