HUVUDREGEL

Bostadsrättshavarna och förstahandshyresgästerna ska alltid felanmäla till fastighetsgruppen inom styrelsen (se listan med kontaktpersoner över Brf-styrelsen). Detta gäller även vid fel eller andra problem exempelvis med personhissarna, radiatorer och termostater samt tvättstugans maskiner.

Alternativt kan anmälan göras på mejladress: felanmalan@brfnyboda1.se Fastighetsgruppen inom styrelsen är kontaktperson med den operativa sidan av Delagott förvaltning AB. Därför ska felanmälan alltid göras till fastighetsgruppen i första hand.

Felanmälan ska innehålla följande uppgifter:

 För- och efternamn på anmälaren


- Telefonnummer till anmälaren

Felbeskrivning / beskrivning av problemet

Plats eller lägenhetsnummer där felet/problemet befinner