Motion 1, 2021

Motion till Nyboda 1 årsföreningsårsstämma 2021          

Förbättringar för säkerhet och utomhusmiljö runt om Nybodagatan 10 och 12

Först vill jag tacka för att mycket och bra har gjorts i vårt hus inomhus och service under åren sedan det blev bostadsrätt.

Denna motion presenteras i samband med att de flesta grannhus till Nybodagatan 10-12 har markant förbättrat sina utomhusmiljöer, säkerhet samt trädgårdar.

Förslag till beslut:

Motionen riktas specifikt att följande förbättringar planeras och genomförs av professionella aktörer:

1) Säkrare entréer. Trappsteget till båda entréerna är väldigt höga, samt farligt när det kommer snö och is på marken. Samma gäller handikapp-ramper

2) Många i huset har blivit bestulna på sina cyklar under åren. Motionen föreslår att ett säkert cykelförråd utomhus med tak byggs på föreningens mark.  Obs! Liknande cykelförråd har byggts vid Nybodagatan 7-9 och Nybodagatan 14-16.

3) Förbättrad belysning på baksidan av huset.

4) Förbättringar på framsidan av huset i form av flera sittplatser, och en lättskött, professionellt planerad och planterad trädgård.

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget

Stockholm 2021-02-21

Mariana Ling

Nybodagatan 12, 8tr