Motion 2, 2021

Förslag till frivilligt rökförbud på grund av påtvingad passiv rökning.Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inga hinder för en bostadsrättsförening att införa frivilliga rökförbud som går längre än vad som följer av lagen.
På grund av de nya fönster filtren – som suger närliggande utomhusluft in i lägenheterna OCH som inte går att försluta – är det omöjligt att stänga ute rök från rökare på balkongerna.Trots stängda dörrar och fönster, går hälsofarlig rök från balkongerna – in i närliggande boendes lägenheter.Detta ger en hälsovådlig inomhusmiljö på grund av att passiv rökning påtvingas. 
Boende med allergier och astma blir extra lidande, liksom barn. Ett spädbarn som blir utsatt för passiv rökning löper större risk att drabbas av allergi relaterade sjukdomar, luftvägssjukdomar, öroninflammation och kolik. Risken för plötslig spädbarnsdöd är två till tre gånger större om spädbarnet utsätts för passiv rökning. Detta gör att både lägenheten, samt att vistas och exempelvis sova middag på balkongen, blir en direkt hälsorisk.
Förslag att rökning förbjuds på balkongerna.
Vh,Lina