Motioner på stämman 2014

Motion 1

Motion 2

Motion 3