Stadgar

Föreningens stadgar, uppdaterade 2018, kan laddas hem här:

Föreningsstadgar_BRF Nyboda 1 2018.