Protokoll extrastämma ang. bl.a. fönster 150409

protokoll extrastämma 150409