Förrådsinventering

Styrelsen vill få kontakt med de som använder förråden märkta 1046 samt 1047. Vänligen kontakta styrelsen så snart som möjligt på styrelsen@brfnyboda1.se eller ring 072‐573 69 56.

För att underlätta kommande förrådsinventering ber vi alla i huset att meddela styrelsen vilket nummer Ert förråd har, så vi får en bra förteckning över detta.

[contact-form-7 id=”807″ title=”forradsinventering”]

Eller meddela oss på styrelsen@brfnyboda1.se eller ring 072‐573 69 56 och ange ditt namn samt förrådsnummer.

Med vänliga hälsningar!

Gilla