Inför kommande föreningsstämma

Plocka upp almanackan och notera att ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Nyboda 1 blir 4 juni i Skytteholmsskolan. Motioner inför mötet mejlas till styrelsen (styrelsen@brfnyboda1.se) eller stoppas in i ordförande Bengt Ekdahls brevinkast i 10:an, senast 7 maj.

Kallelse till mötet inklusive dagordning och verksamhetsberättelse kommer enligt stadgarna senare.
Mvh/Styrelsen

7 grannar gillar detta