Instruktion och hantering av din extranyckel under sommaren 2016

Den renovering som just nu pågår i huset kommer att fortsätta utan semesteruppehåll denna sommar.

Här följer därför viktig information gällande din lägenhet och hantering av dina nycklar denna tid:

Är du bortrest en dag eller längre i sommar måste du se till att lägga en extranyckel i låskolven på din ytterdörr, innan du lämnar lägenheten.

Det är viktigt att byggarbetare kan komma in i din lägenhet för att kunna slutföra renoveringen utan förseningar och extra kostnader för dig. 

Om du inte vill förvara din extranyckel i låskolven, finns ett alternativ: 

Nordstaden, som ansvarar för renoveringen, tar hand om din extranyckel åt dig. De kommer att förvara din nyckel på ett säkert sätt, som byggarbetare får kvittera ut i början av dagen, och lämna in i slutet av arbetsdagen.

Renoveringsarbetet i sommar kommer bland annat involvera injusteringar, besiktning, ventilationskanaler, målning mm.

Lämna in din extranyckel till Nordstaden – om du inte vill förvara den i låskolven när du är borta.

Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Vh,

Styrelsen

 

Gilla