Nybodanytt

• Styrelsen har beslutat att låta avgifterna vara oförändrade för 2017. Förhandlingar pågår fortfarande när det gäller hyrorna för hyreslägenheterna.

• Årsmötet planeras att hållas måndag 8 maj kl 19 i Skytteholmsskolans matsal (kallelse kommer senare).

• Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen senast 1 mars.

• Sophanteringen kommer ses över för att undvika fulla kärl. En ny lösning med låsbart kompostkärl kommer också att installeras. Tack för att ni endast slänger komposterbart material i papperspåse i de bruna tunnorna!

• Trädet på gaveln kommer att beskäras inför grönsäsongen.

• En presentation om möjlig gemensam bredbandsupphandling planeras att läggas fram till stämman i vår.

• Föreningens ekonomiska förvaltning sköts numera av Agenta Förvaltning, då Agenta tagit över denna verksamhet från Deloitte. Nya kontaktuppgifter anslås här bredvid samt på hemsidan.

Styrelsen Brf Nyboda 1

1 granne gillar detta