Molok för kompost öppen

Nu kan vi äntligen börja använda den nya molokbehållaren för kompostavfall!

Den nya moloken köptes in av föreningen i höstas – och låses upp med din portnyckel, precis som övriga moloks på gården.

Kompostmoloken kommer att ersätta de fem bruna matavfallskärlen på hjul, eftersom de saknar lås och ofta används felaktigt.

ENDAST MATAVFALL FÅR SLÄNGAS I NYA KOMPOSTMOLOKEN – OCH MATAVFALL MÅSTE PLACERAS I BRUN PAPPERSPÅSE INNAN DET SLÄNGS.

Bruna matavfallspåsar finns att hämta i källaren i rummet mittemot tvättbokningen.

Första tömning av vår kompostmolok sker av Suez torsdag den 1 februari.

Vh, Styrelsen

Matavfall

1 granne gillar detta