Byte av ekonomisk förvaltare

Från och med 1 april 2018 är Delagott AB vår nya ekonomiska förvaltare.

Betalar du din månadshyra via autogiro måste du fylla i en ny autogiroblankett – en sådan har skickats ut från Delagott till samtliga boende under mars månad. Den ifyllda blanketten lägger du i Styrelsens postlåda innanför port 10.

Har du frågor om avier eller andra ekonomiskt administrativa ting, är du välkommen att ringa Delagott eller maila deras kundtjänst.

Tel. 08-33 12 10       

Email: kundtjänst@delagott.se

Hemsida: www.delagott.se

Vh,

Styrelsen

Gilla