SBA-rond (Systematiskt Brandskyddsarbete)

Vid den kvartalsvis löpande SBA-ronden utförd 14/6 så har vi uppmärksammat att det står en sänggavel, bråte, en projektorduk med mera nere i källarförråden på plan -1 i 10:ans port.

Detta är inte acceptabelt, man får inte lämna bråte i gemensamma utrymmen, speciellt inte vid branddörrar. Om det är någon som lämnat detta och bor kvar så ombeds ni ta bort detta snarast.

Gilla