Författararkiv: Tina Dahl

Inglasning av balkongerna

Föreningen har i ett ramavtal den 10 mars 2020 gett Svenska Lumon AB en ensamrätt att utföra inglasningen av balkongerna efter givna förutsättningar. Avtalet gäller under fem år och kan förlängas. I ramavtalet anges pris, villkor för inglasningen, produktens utseende … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inglasning av balkongerna

Energideklarationen

Enligt lagen 2006 om energideklaration skall fastighetsägare låta utföra en deklaration vart tionde år. Detta har Brf Nyboda 1 gjort och den nu gällande energideklarationen är godkänd till 2028. Värt att notera är att besiktningsmannen konstaterade att Brf kunde vara … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Energideklarationen

Information om OVK

OVK STÅR FÖR OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL Efter en genomförd rengöring i december 2019 och januari 2020 av ventilationskanalerna och donen i lägenheterna och i lokalerna kombinerat med en injustering har Brf Nyboda 1 nu fått OVK:n godkänd enligt följande: #  OVK-protokoll … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om OVK

Information om balkonginglasning

Styrelsen har jämfört olika offerter och enats om att vi kommer anlita Lumon för balkonginglasningen. Viktigt är att man måste godkänna och skriva på ett avtal som styrelsen sammanställt INNAN man tecknar avtal med Lumon. Detta avtal får man genom … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om balkonginglasning

Ordinarie föreningsstämma och motioner

Styrelsen har bestämt att årets ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA skall hållas måndagen den 11 maj 2020 med början kl 18.00 i Skytteholmsskolans matsal(samma plats som tidigare). Enligt 2018 års föreningsstadgar (se § 17) skall, som alla medlemmar vet, motioner till den kommande … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma och motioner

Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Torsdagen den 16e och fredagen den 17e januari kommer Ventus tillbaka för att justera in ventilationssystemet och därefter kommer en OVK-besiktning äga rum. Därför behöver Ventus tillträde till våra bostäder mellan 08.00 – 17.00 på torsdag för 10an och samma … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Under den vecka som Ventus – på Styrelsens uppdrag – gjorde en omfattande rengöring av ventilationskanalerna i de enskilda lägenheterna, har någon skrivit till anmärkningsvärda kommentarer på Ventus informationsblad i hissen i port 10. Detta är en händelse av så … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Ventilationskontroll vecka 49

Information från Ventus Norden Hej! Vi har fått i uppdrag av BRF Nyboda1 att utföra arbete hos er som innebär rengöring i ert ventilationssystem så det fungerar som avsett. Arbetet planeras att utföras onsdag 4 till och med fredag 6 … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll vecka 49

Stamspolning vecka 49 (2a till 6e december)

Vi behöver spola stammarna och för att kontrollera att de är i bra skick överallt kommer de samtidigt att filmas invändigt. Detta gäller bostadsrättsinnehavare såväl som hyresgäster. Spolningen/filmningen kommer äga rum vecka 49 och utförare är Avloppsservice. Vi behöver tillgång … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stamspolning vecka 49 (2a till 6e december)

Balkonginglasning

Föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Nyboda1 beslutade den 23 april 2018 att bifalla styrelsens proposition avseende inglasning av balkongerna. Styrelsen fick i uppdrag att söka bygglov hos Solna Stad. Vid positivt besked skulle de enskilda bostadsrätts-havarna själva bekosta inglasningen på det sätt … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Balkonginglasning