Gena inte över Skytteholmsskolans gård under skoltid!

Vi har varit i kontakt med rektorn för särskolan på Skytteholmsskolan, som har en skolgård som gränsar till baksidan av vårt hus. De besväras av att många obehöriga under skol- och fritidstid genar över deras skolgård. Detta är självfallet inte tillåtet. Det stör eleverna och verksamheten.

Vänligen välj en annan väg vardagar 07.00-18.00.

2022-06-07/td

Gilla