Trivselgruppen

Trivselgruppen arrangerar årets städdagar och andra sammankomster. Trivselgruppen hälsar också alla nytillkomna i huset välkomna.

Till Trivselgruppen kan du vända dig om du har frågor om städning, grönområden utanför huset eller trivsel i allmänhet.