Trivselgruppen

Trivselgruppen består av:

Emma Hallstan är sammankallande i Trivselgruppen och nås på mejladressen kommunikation@brfnyboda1.se

Trivselgruppen arrangerar årets städdagar och andra sammankomster. Trivselgruppen hälsar också alla nytillkomna i huset välkomna.

Till Trivselgruppen kan du vända dig om du har frågor om städning, grönområden utanför huset eller trivsel i allmänhet.