Stämma och Valberedning

Stämma

Här hittar du samtliga tidigare stämmoprotokoll

Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.

Valberedningen består av:

Ylva Westerlund (sammankallande), port 10

Ann Pettersson, port 10

Tina Dahl, port 12

Kontakta valberedningen via e-post: valberedningen@brfnyboda1.se