Stämma och Valberedning

Stämma

Här hittar du samtliga tidigare stämmoprotokoll

Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.

Valberedningen består av:

Ulf Brännlund, port 12

Björn Hedin, port 10

Kontakta valberedningen via e-post: valberedningen@brfnyboda1.se