Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen består av:

Claes Pereswetoff-Morath; sammankallande

Niclas Gustafsson; ansvarar för föreningens Nycklar

Bengt Ekdahl; ansvarar för Förrådens fördelning

Khaldon Hindi; ansvarar för Cyklarnas uppställning

Robert Brander (utgått ur styrelsen)