Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen består av:

Robert Brander; sammankallande och fastighetsgruppsansvarig
(Mejla fastighet@brfnyboda1.se och skriv ämne i ämnesraden om behöver hjälp med en specifik fråga). 

Tommy Norberg, avtals, regelansvarig och fastighetsgruppen
(Mejla fastighet@brfnyboda1.se eller ledamot@brfnyboda1.se och skriv ämne i ämnesraden om behöver hjälp med en specifik fråga). 

Mats Carlsson (kassör) ansvarar för förrådens fördelning. Mejla kassor@brfnyboda1.se om du har frågor om dia förråd).