Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen består av:

Niclas Gustafsson; sammankallande

Claes Pereswetoff-Morath

Mats Carlsson

Johanna Blomqvist

NA; ansvarar för föreningens Nycklar

NA; ansvarar för Förrådens fördelning

NA; ansvarar för Cyklarnas uppställning