Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen består av:

Claes Pereswetoff-Morath

Niclas Gustafsson

Robert Brander

Bengt Ekdahl

Khaldon Hindi