Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen består av:

Niclas Gustafsson; sammankallande

Claes Pereswetoff-Morath

Mats Carlsson

Johanna Blomqvist

Mats ansvarar för föreningens Nycklar

Mats ansvarar för Förrådens fördelning