Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen består av:

Robert Brander; sammankallande

Patrik Sandström

Mari Johansson

Rober Brander ansvarar för föreningens  nycklar (Mejla fastighet@brfnyboda1.se och skriv Nycklar i ämnesraden om behöver hjälp med en nyckelfråga). 

Mats Carlsson (kassör) ansvarar för förrådens fördelning. Mejla kassor@brfnyboda1.se om du har frågor om dia förråd). 

Patrik Sandström ansvarar för cyklar (Mejla fastighet@brfnyboda1.se och skriv  Cyklar i ämnesraden om du har frågor eller åsikter som har med cyklar att göra.