Motioner 2024

Motion från Tommy Lindström, 2024-02-26

Motion ang rekryteringen till styrelsen PDF

Motion från Nazli Samea, 2024-02-27

Hej!

Inför stämman i maj skulle jag vilja komma med ett förslag för en bättre lösning till cykelrummet vid port 10.

Cykelrummet är långsmalt, och cyklarna står på rad med svårigheter att ta in och ut dem.

Vi är många i port 10 som cyklar dagligen och har detta som vårt dagliga transportmedel.
Hur försiktig man än är är det svårt att förhindra förslitningsskador som uppkommer på cyklarna när man behöver plocka in och ut dem dagligen för att komma åt sin egna cykel. Detta är även tidskrävande.

Jag vill föreslå en enkel lösning med upphängning alternativt cykelställ i tvåvåningslösning för förbättra utrymmet för cyklarna och oss cyklister.

Detta är en engångskostnad för föreningen som kommer förbättra för de boende. Det kommer underlätta skötsel av våra medlemmars cyklar och undvika skador och slitage på cyklarna.

Här är två alternativ som jag tror skulle passa bra i cykelrummet:

https://www.svenskacykelrum.se/produkter/cykellift/

https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-bas/