Signering av upplåtelseavtal

Ang. upplåtelseavtal
Styrelsen står redo att lämna ut upplåtelseavtal för respektive lägenhet som ombildats till bostadsrätt. Detta avtal visar vem som är köpare och med vilken andel.

Samtliga ägare som står bakom köpet ska skriva under upplåtelseavtalet. Detta kan göras fr o m denna vecka på nedanstående tider. Medtag ID-handling.

Torsdag 18 oktober kl 19-20
Nybodagatan 10: Hemma hos Bengt Ekdahl
Nybodagatan 12: Hemma hos Larz Nordin

Lördag 20 oktober kl 12-13
Måndag 22 oktober kl 19-20

Båda portarna: Hemma hos Isabelle Westerlund

Vi är tacksamma om så många som möjligt kan komma dessa dagar! I annat fall är ni välkomna att kontakta Isabelle Westerlund på isabelle.westerlund@gmail.com för att hitta en alternativ tid.

Ang. erbjudande till hyresgäster

Ni som kvarstår som hyresgäster erbjuds att inom 6 månader från den 15 oktober 2012 köpa er lägenhet som bostadsrätt till samma villkor som i den ekonomiska planen plus ev. ränta. Innehavare av hyresavtalet kan kvittera ut detta erbjudande från styrelsen på nedanstående tider. Medtag ID-handling.

Lördag 20 oktober kl 12-13
Måndag 22 oktober kl 19-20

Båda portarna: Hemma hos Isabelle Westerlund

Gilla