Enkät inför en eventuell gruppanslutning


Styrelsen utreder just nu frågan om gruppanslutning för internet och TV. För att kunna fatta ett beslut som så många som möjligt blir nöjda med, vill vi veta mer om era behov. Vi har därför tagit fram enkäten nedan. Svara gärna så snart som möjligt.

 

https://sv.surveymonkey.com/r/WW5C836

 

 

Om du vill tillföra något mer som inte får plats i enkäten, maila styrelsen@brfnyboda1.se Tack på förhand!

En gruppanslutning innebär att föreningen tecknar ett gemensamt avtal för TV och bredband för alla boende, kostnaden blir då mindre för varje hushåll än om man tecknar ett avtal på egen hand. Det finns möjlighet för enskilda hushåll att uppgradera till snabbare bredband eller fler tv-kanaler hos den valda leverantören för en extra kostnad.

 

Styrelsen Brf Nyboda 1

Gilla

Nyboda-nytt dec 2015

• Avgiftshöjning. Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 1,5 procent från och med 1 januari 2016. Höjningen följer prognosen i den ekonomiska planen från 2012.

• Provfönster monterade. Stark Fasad har framgångsrikt monterat provfönster i en lägenhet (lägenheten mot gaveln på första våningen i tolvan). På grund av tekniska orsaker har vi bytt fönsterleverantör till LEIAB men design och funktion är samma som på tidigare demonstrationsfönster.

Köksstammarna. Tubus kommer att filma tre stammar i tolvan i början på nästa år då de inte fick åtkomst till lägenheterna vid senaste besöket. Filmningen ligger till grund för framtida besiktningar. Tänk på att höra av er till styrelsen om ni upplevt några problem efter reliningen!

 • Enkät om bredband. För att undersöka intresset att upphandla bredband gemensamt för hela fastigheten (inkl tv och telefoni) kommer styrelsen att gå ut med en enkät till alla boende. Mer information kommer inom kort.

 • Skräpigt. Inför julhelgerna påminner vi om att det inte är tillåtet att använda vinds- och källargångarna för förvaring av något slag. Tänk också på att avfall från renoveringar ska transporteras bort inom en vecka.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen Brf Nyboda 1

Gilla

Pubkväll!

 

Städdagen var planerad till 17 oktober men husrenoveringen sätter stopp för städaktiviteter f.n. Vi får ta nya tag i vår när husarbetena är klara.

Vi hade tänkt ha glöggmingel 11 december men vi får ställa in även detta.

Däremot är alla välkomna på pubkväll i fastigheten bredvid,
Nyboda pizzeria den 6 november kl. 18.30.
Pris för pizza och öl/vin ca 100 kr.

 

Trivsel  o Miljögruppen

Gilla

Informationsmöte

Under juli inleds arbetet med vårt nästa stora renoveringsprojekt (tak, terrass, fönster). Första steget blir att resa arbetsställningar runt huset.

Inför detta arbete välkomnas alla boende till ett informationsmöte

Måndagen 29 juni klockan 18.00
i Skytteholmsskolans matsal

På plats finns representanter från Stark Fasad och Nordstaden som genomför projektet för föreningens räkning.

Passa på att ställ dina frågor om projektet!

Mvh  Styrelsen


starklogga

nordstadenloga

Gilla

Nya dokument

Hej!

Nu går det att läsa protokollet från Årsstämman den 5/5 2015 och Årsredovisningen för 2014 under fliken dokument. Där ligger de under stämmoprotokoll och årsredovisningar där alla nu är samlade.

Mvh/
Styrelsen

Gilla

Information från Trivsel- och Miljögruppen


Rapport  över Trivsel- och Miljögruppens verksamhet maj 2014 –maj 2015

 

Gruppen bestod efter stämman 3 juni 2014 av Ylva Westerlund, Lillemor Franzén, Madeleine Lundberg, Jocke Hellmouth, Bo Tidgren  och som styrelserepresentant Mariana Ling och därefter Magnus Streger.

Gruppen har haft 7 protokollförda möten under året.

Två städdagar har genomförts, 4/4 och 19/10 med fortsatt städning runt huset, lövräfsning, beskärning av buskar, gräsklippning (19/10) m. m.  Grovsopor har kunnat slängas i container. Avslutning med korvgrillning.

”Pubmingel” genomfördes 7/11, anslutningen var klen, men vi försöker igen i höst.

”Glöggmingel”(framför huset)  med många deltagare 12/12.

Under hösten påbörjades en andra cykelinventering och mer plats finns nu framförallt i cykelrummet i källaren. Tio övergivna cyklar har kunnat skänkas till ”Cykelköket” i Hagalund.

Blommor har inhandlats till de tre blomkrukorna framför huset.

De tre blomlådor, som under Pressens Pensions tid stod framför huset, som sedan flyttades till baksidan och som ej använts har avyttrats.

Trivselgruppen ombesörjer även beställning av matavfallspåsar som förvaras i rummet mittemot bokningstavlan i tvättstugan.

 

Solna 2015-05-05

Brf Nyboda 1, Trivsel- och Miljögruppen/BT

Gilla