Information från Trivsel- och Miljögruppen


Rapport  över Trivsel- och Miljögruppens verksamhet maj 2014 –maj 2015

 

Gruppen bestod efter stämman 3 juni 2014 av Ylva Westerlund, Lillemor Franzén, Madeleine Lundberg, Jocke Hellmouth, Bo Tidgren  och som styrelserepresentant Mariana Ling och därefter Magnus Streger.

Gruppen har haft 7 protokollförda möten under året.

Två städdagar har genomförts, 4/4 och 19/10 med fortsatt städning runt huset, lövräfsning, beskärning av buskar, gräsklippning (19/10) m. m.  Grovsopor har kunnat slängas i container. Avslutning med korvgrillning.

”Pubmingel” genomfördes 7/11, anslutningen var klen, men vi försöker igen i höst.

”Glöggmingel”(framför huset)  med många deltagare 12/12.

Under hösten påbörjades en andra cykelinventering och mer plats finns nu framförallt i cykelrummet i källaren. Tio övergivna cyklar har kunnat skänkas till ”Cykelköket” i Hagalund.

Blommor har inhandlats till de tre blomkrukorna framför huset.

De tre blomlådor, som under Pressens Pensions tid stod framför huset, som sedan flyttades till baksidan och som ej använts har avyttrats.

Trivselgruppen ombesörjer även beställning av matavfallspåsar som förvaras i rummet mittemot bokningstavlan i tvättstugan.

 

Solna 2015-05-05

Brf Nyboda 1, Trivsel- och Miljögruppen/BT

Gilla