Viktig information om elbytet

Luminus Koepke ab har påbörjat ett utbyte av elledningar i vår förening. Det innebär att de drar om huvudledningarna till varje våningsplan, byter mätartavlorna till 3-fas dito och ledningarna in till lägenheterna. De byter även ut centralen i lägenheten till en vippbrytare (dvärgbrytare) som ersätter den nuvarande porslinshållaren. I den nya centralen kommer en jordfelsbrytare att installeras i övrigt kommer den att fungera som er gamla central. I varje central kommer det att förberedas för en 3-fas spis med 16A uttag. Någon omdragning kommer inte föreningen att bekosta, däremot kan ni som ägare till lägenheten beställa det direkt till Luminus Koepke ab.

Beställning

Beställning av omdragning av el, eller om ni vill få mer information,
görs lättast på mail till tomas@koepke.se
eller ring Tomas Koepke på 070-763 13 63

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Gilla