Nyboda-nytt feb 2015

 

• Slutbesiktning elarbeten. Luminus Koepkes arbeten med fastighetselen kommer att slutbesiktigas under vecka 7.

 

• Motioner till årsstämman. Motioner från medlemmar ska vara inkomna till styrelsen senast den 28 februari till
e-postadressen styrelsen@brfnyboda1.se eller brevledes till föreningens adress hos Per Agerman på sju trappor i tian. Styrelsen planerar att kalla till stämma den 5 maj.

 

Förrådsinventering. Efter inventeringen finns det ett par tomma ”matförråd” att fördela och fler tillkommer under den närmaste tiden i takt med att dessa töms. Styrelsen har som mål att varje lägenhet i fastigheten ska få ett ”matförråd” på samma sätt som gäller för de stora förråden.

 

Håll källargångarna fria. På förekommen anledning påminner vi alla boende att det är förbjudet att ställa skräp och andra föremål i källargångarna och utanför förråden. Alla boende ansvarar själva för att grovsopor transporteras bort från fastigheten.

 

Information via e-post. Om du vill få information från styrelsen via e-post är du välkommen att skicka in din adress till oss. Informationen kommer som vanligt också att anslås i portarna samt på hemsidan www.brfnyboda1se.

 

Med vänlig hälsning!

Styrelsen Brf Nyboda 1

Gilla