Byte av hissar

(Translation to English below)

Våra hissar börjar bli slitna och behöver bytas inom de närmaste åren. Dessutom är det svårt att få tag på reservdelar till nuvarande hissar. Styrelsen håller för närvarande på med en upphandling av detta arbete.

Hissarna planeras att bytas ut med början under våren-sommaren 2019. För att orsaka så lite besvär för er som möjligt kommer vi att byta en hiss i taget. Under tiden som hissen i din port är under byte kan du åka upp/ner i den andra portens hiss och gå över vinden.
Beräknad tid för hissbytet ligger på 2-3 månader per hiss. Bytet bör vara klart under 2019.

Kontakta styrelsen om du har några frågor om detta.

Vi återkommer senare med närmare information.

Ha en fortsatt bra sommar!
Hälsningar, Styrelsen

Replacement of elevators

Our elevators are old and need to be replaced during the next few years. Further, it is hard getting spare parts to existing elevators. The board is presently collecting and evaluating quotations from contractors for this job.

The elevators will be replaced from spring-summer 2019 onwards. In order not to cause you unnecessary inconvenience, we will replace one elevator at a time. During the time ”your” elevator is being replaced, you can use the other elevator to get up/down and walk through the attic to get to your apartment.

The expected duration of the replacement of the elevators is 2-3 months per elevator. The complete replacement is estimated to be completed by end of 2019.
Please contact the board if you have questions in connection with this.
More detailed information will follow in due course.

We wish you a good continuation of the summer!
Kind regards, the Board

Gilla