Översyn av förråd

RÄTTEN TILL FÖRRÅD

Alla lägenhetsinnehavare (bostadsrättshavare och förstahandshyresgäster) i Brf Nyboda 1-fastigheten på Nybodagatan 10 och 12 har rätt till varsitt stort förråd och varsitt litet förråd (s.k. matförråd).

Förråden finns i källaren (på K1) och på vinden (plan 8).

Det finns förråd till samtliga 69 lägenheter enligt styrelsens register.

Förrådsdörrarna är normalt numrerade med svarta siffror från 1 och uppåt i varje särskilt förrådsutrymme och har över dörren till förrådet en bricka med ett nummer, vilket visar till vilken Brf-lägenhet förrådet hör. Om detta lgh-nr saknas, skall förråden förses med nummer efter genomförd inventering.

Den som utnyttjar mer än ett stort och ett litet förråd kan Styrelsen komma att debitera en årshyra för det extra förrådet. Efter inventeringen kommer övertaliga förråd att lämnas ut till lägenhetsinnehavare, som saknar förråd enligt tidigare fastlagd tilldelningsprincip.

FÖRDELNINGEN

Styrelsen ser nu återigen över fördelningen av förråden. Styrelsen kommer att jämföra förråden med Brf:s lägenhetsnummer. Styrelsen får begära att samtliga lägenhetsinnehavare ser till sina förråd, att lås finns och att uppgift om innehavare (lgh-nr) finns på dörren.

Beträffande de förråd, där osäkerhet råder om någon använder förrådet, och de förråd som någon uppehåller utöver tilldelningen, kommer styrelsen att markera och ev. sätta upp ett särskilt lås. Du skall kontakta styrelsen om det är ”ditt förråd” som markerats. Efter en månad kommer ”förrådet utan innehavare” att öppnas och ev. tillhörigheter att lämnas in till polisen som hittegods eller tillhörigheter av ringa värde att kastas.

Disponerar man fler förråd än vad man har rätt till, skall man omedelbart anmäla detta till Styrelsen för att undgår debitering av en särskild hyresavgift, vilken debiteras via föreningens ekonomiska förvaltare.

De förråd som frigörs vid inventeringen kommer Styrelsen att dela ut till de lägenhetsinnehavare som idag saknar förråd.

Kontakta styrelsen på e-postadressen <styrelsen@brfnyboda1.se> om du har upplysningar eller frågor angående förråd.

1 granne gillar detta