Kallelse till ordinarie föreningsstämma – BRF Nyboda1

Datum:  Måndagen den 11 maj 2020
Tid:       Kl 18.00
Plats:     Skytteholmsskolans matsal

Deltagande i årsmötet
Medlemmar, som i coronavirustider inte vill delta fysiskt på årsstämman, kan delta digitalt. Den som vill delta digitalt, skall anmäla detta via melj till styrelsens kommunikationsansvariga Tina Dahl senast fredagen den 8e maj. Mejla till kommunikation@brfnyboda1.se så kommer anvisningar för deltagande digitalt via tjänsten Zoom.

Regeringen har funnit att bostadsrättsföreningarna skall hålla sina årsstämmor inom de lagstadgade tiderna. Riksdagen har beslutat om tillfälliga lagregler för underlätta distansdeltagande i årsstämmor för bostadsrättsföreningar under coronautbrottet. De nya reglerna gäller under perioden 15 april till 31 december 2020.
Dessa tillfälliga regler är tänkta att öka möjligheten att poströsta eller att delta i stämmor via ombud med fullmakt. Fler ska också kunna anlitas som ombud och de som utses ska få företräda ett större antal medlemmar eller aktieägare. Om detta kan Du läsa på riksdagens hemsida. Dessa tillfälliga bestämmelser gäller för Brf Nyboda 1:s årsstämma den 11 maj 2020. 

Om Du inte har möjlighet att närvara fysiskt eller digitalt på årsstämman men ändå vill vara med och rösta, använd fullmakt som du fått i din brevlåda. Brf-stadgan har särskilda regler för vem som får vara ditt ombud (§ 18). Notera dock att avsteg får göras från reglerna i Brf-stadgan just för årsstämman 2020. Om så blir fallet för Dig som medlem, vänligen underrätta Styrelsen (i första hand Tina Dahl) i god tid om de ändrade förhållandena.

Styrelsen för Brf Nyboda 1

Gilla