Styrelsen Brf Nyboda 1 INFORMERAR!

Till alla boende i Nyboda 1.

Köpet av fastigheten är nu klart. Den 15 oktober genomfördes affären.
Medlemmarnas lägenheter har nu upplåtits med bostadsrätt. För de som fortsätter att hyra sina lägenheter gäller samma förutsättningar som tidigare med skillnad att bostadsrättsföreningen Nyboda 1 blir ny hyresvärd.

Fortsätt läs…

Gilla

Information från banken

Samtliga boende ska ha fått ett personligt brev från banken som föreningen valt att gå vidare med för att finansiera köpet av fastigheten. Glöm inte att svara på brevet eller kontakta bankens företrädare om ni vill ansöka om ett lån för köpet av er lägenhet.

Gilla

Kontakta din bank

Information om val av bank har distribuerats brevledes till samtliga boende i huset. Kontakta styrelsen på styrelsen(snabela)brf1nyboda.se om du saknar denna information.

Det är viktigt att alla som vill köpa sin lägenhet kontaktar sin bank för att utvärdera de lånealternativ som står till buds. Kontakta våra rådgivare Öhlin & Fellinger när ni fått lånelöfte beviljat eller om det uppstår några frågor.

Preliminärt datum för att genomföra affären är den 15 oktober 2012.

Gilla

Förslag till styrelsen

Här kommer styrelsens svar på tre förslag som kommit in från en medlem.

Förslag 1:
Lägg till kostnader för byte till säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter i den ekonomiska planen, främst för att detta förbättrar brandsäkerheten i hela fastigheten. Ett alternativ är att tillägg med 15 000 kronor görs i planen för varje lägenhet som idag saknar säkerhetsdörr. Detta för att föreningen sedan ska kunna upphandla dörrar gemensamt.

Svar:
Styrelsen tycker att förslaget i och för sig är bra men anser i nuläget att frågan får hanteras separat från ombildningen eftersom det bland annat är oklart hur många som vill byta sina dörrar. Styrelsen ställer sig dock positiv till att göra en gemensam upphandling av dörrar efter ombildningen om de boende så önskar.

Förslag 2:
Utöka kapaciteten i tvättstugan med en tvättmaskin samt bättre torkmöjligheter och lägg in denna investering i den ekonomiska planen.

Svar:
Styrelsen tycker att förslaget är bra och behovet av ökad kapacitet och förändrat bokningssystem har redan varit uppe som förslag i styrelsen. Dessa åtgärder torde dock kunna genomföras utan betydande kostnader för föreningen efter ombildningen och behöver inte läggas in i den ekonomiska långtidsplanen.

Förslag 3:
Behåll grovsoprummet, åtminstone under en längre övergångsperiod efter ombildningen.

Svar:
Styrelsen har tagit emot information från vår rådgivare Öhlin & Fellinger om att egen hantering av grovsopor i huset är mycket kostsamt. Saken har dock inte utretts vidare. Frågan behandlas bäst på ett senare möte med de boende där kostnaderna kan presenteras och intresset undersökas vidare. Den information som styrelsen har är att grovsopshanteringen tills vidare löper på som vanligt.

1 granne gillar detta

Ekonomisk plan klar

Den ekonomiska planen med mer information om förutsättningarna för förvärvet av fastigheten distribuerades i fredags till medlemmarna inför köpstämman den 30 maj. Om du av någon anledning inte har fått tillgång till materialet kan du kontakta styrelsen eller Öhlin & Fellinger.

Gilla

Om denna hemsida

Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 bildades i januari 2012 med avsikt att förvärva fastigheten i Solna med samma beteckning. Detta är föreningens hemsida.

Gilla