Förslag till styrelsen

Här kommer styrelsens svar på tre förslag som kommit in från en medlem.

Förslag 1:
Lägg till kostnader för byte till säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter i den ekonomiska planen, främst för att detta förbättrar brandsäkerheten i hela fastigheten. Ett alternativ är att tillägg med 15 000 kronor görs i planen för varje lägenhet som idag saknar säkerhetsdörr. Detta för att föreningen sedan ska kunna upphandla dörrar gemensamt.

Svar:
Styrelsen tycker att förslaget i och för sig är bra men anser i nuläget att frågan får hanteras separat från ombildningen eftersom det bland annat är oklart hur många som vill byta sina dörrar. Styrelsen ställer sig dock positiv till att göra en gemensam upphandling av dörrar efter ombildningen om de boende så önskar.

Förslag 2:
Utöka kapaciteten i tvättstugan med en tvättmaskin samt bättre torkmöjligheter och lägg in denna investering i den ekonomiska planen.

Svar:
Styrelsen tycker att förslaget är bra och behovet av ökad kapacitet och förändrat bokningssystem har redan varit uppe som förslag i styrelsen. Dessa åtgärder torde dock kunna genomföras utan betydande kostnader för föreningen efter ombildningen och behöver inte läggas in i den ekonomiska långtidsplanen.

Förslag 3:
Behåll grovsoprummet, åtminstone under en längre övergångsperiod efter ombildningen.

Svar:
Styrelsen har tagit emot information från vår rådgivare Öhlin & Fellinger om att egen hantering av grovsopor i huset är mycket kostsamt. Saken har dock inte utretts vidare. Frågan behandlas bäst på ett senare möte med de boende där kostnaderna kan presenteras och intresset undersökas vidare. Den information som styrelsen har är att grovsopshanteringen tills vidare löper på som vanligt.

1 granne gillar detta