Information om förrådsinventering

Ett antal av de små ”matförråden” i källaren bedöms vara oanvända eller övergivna. För att dessa skall kunna fördelas ut på lägenheter som saknar förråd idag kommer styrelsen att låta öppna och tomställa dessa.

 De aktuella förråden har följande märkning:

 6, 12, 14, 23, 31, 37, 53 och 59

 Om du gör anspråk på något av dessa förråd måste du kontakta styrelsen senast den 15 januari 2015. Därefter kommer tömning att ske.

 E-post: styrelsen@brfnyboda1.se
Telefon: 072-573 69 56

OBS! Det är inte tillåtet att börja använda något av dessa förråd innan inventeringen är slutförd och fördelningen är gjord.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

2 grannar gillar detta