Nyboda-nytt nov 2014

• Ingen höjd avgift nästa år. Styrelsen har vid sitt senaste möte den 5 november tagit beslut om budget för 2015. Utifrån budgetunderlaget och rekommendationen från vår ekonomiska förvaltare Deloitte blev beslutet att avgiften inte ska höjas.

• Teknisk förvaltning. Nordstaden, som sedan tidigare har hand om vår fastighetsskötsel, har fått ett utökat uppdrag som teknisk förvaltare. Detta för att bistå föreningen i allt som rör fastighetens underhåll och enskilda renoveringsprojekt.

• Underhållsprojekt 2015. Arbetet med åtgärder av tak, terasser och fönster har inletts. I ett första steg har styrelsen och Nordstaden gemensamt valt WSP som projektledare. Projektet befinner sig i en tidig fas och mer information ges så snart vi vet mer om omfattning och tidplan.

• Boendepärmar till alla. Styrelsen och trivselgruppen har tagit fram en boendepärm som ska delas ut till alla lägenheter. Här finns bland annat information om föreningen, boenderegler och vad som gäller vid renoveringar.

• Kontakta styrelsen. Vill du komma i kontakt med oss gör du det som vanligt via telefon 072-573 69 56 eller e-post styrelsen@brfnyboda1.se. Du kan också lämna post till styrelsen hos Agerman vån 7, nr 10.

Med vänlig hälsning!

Styrelsen

2 grannar gillar detta