Nyboda-nytt jan 2015

• Stämmor i vår. Styrelsen inväntar underlag från entreprenörer innan vi sammankallar extrastämman som ska hållas för att ta ställning till renoveringarna av tak/fönster mm. Det troliga är att denna dröjer till början av mars. Styrelsen planerar att hålla ordinarie årsstämma den 5 maj.

• Relining. Vår entreprenör Tubus kommer att  återkomma för ytterligare slutåtgärder efter höstens reliningarbete. Mer information lämnas till varje hushåll när enskilda lägenheter berörs.

Inget skräp i källaren. På förekommen anledning påminner vi alla boende att det är förbjudet att ställa skräp och andra föremål i källargångarna. Alla boende ansvarar själva för att grovsopor transporteras bort från fastigheten.

Öppna dörrar. Våra entréportar har fått nya ”fötter” så vi slipper stenar och andra lösningar för att ställa upp dörrarna. Glöm inte att stänga port och innerdörr när ni är klara!

• Styrelsens sammansättning. Erik Lindgren har lämnat styrelsen på grund av bostadsbyte. Styrelsen arbetar vidare med sex ledamöter och två suppleanter till ordinarie stämma.

Information via e-post. Om du vill få information från styrelsen via e-post är du välkommen att skicka in din adress till oss. Informationen kommer även att anslås i portarna samt på hemsidan www.brfnyboda1se.

Med vänlig hälsning!

Styrelsen Brf Nyboda 1

Gilla