Slutåtgärd relining v 3

Tubus System kommer under vecka 3 göra en fördjupad kontroll av höstens relining och utföra vissa kompletterande åtgärder på köksstammarna. Detta beror på att ett antal brister visat sig vid slutbesiktningen.

För detta krävs att Tubus får tillgång till samtliga lägenheter. Vissa kök kommer också att vara avstängda under de timmar då arbetet utförs. Varje besök kommer att meddelas direkt till varje boende. Tänk på att inte glömma att lägga nyckeln i tuben om ni inte är hemma.

Styrelsen har fått en försäkran om att köksavloppet är fullt användbart i nuvarande skick men denna slutåtgärd är nödvändig för att vi ska få en fullgod relining enligt de krav som vi ställt i upphandlingen.

Vi beklagar den extra olägenheten men hoppas att arbetet ska gå snabbt och smidigt.

Gilla