Din motion till årsmötet den 13 maj 2019

Snart är det dags för 2019 års föreningsmöte (föreningens årsstämma).

Enligt § 17 i 2018 års stadgar skall motionerna (medlemmarnas förslag till beslut på årsmötet) vara anmälda till styrelsen senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt som styrelsen bestämt.

På styrelsemötet den 12 februari 2019 bestämde styrelsen att motionerna från medlemmarna skall vara inlämnade till styrelsen (postlådan i port 10 eller per mejl under adress styrelsen@brfnyboda1.se ) senast den 10 mars 2019. Välkommen med dina skriftliga motioner.  Kallelsen till årsmötet kommer att delas ut i april.

Styrelsen

Gilla