Nya och gamla medlemmar i styrelsen

På måndagen den 13 maj 2019 kommer föreningen Brf Nyboda 1 att hålla sin ordinarie årsstämma. Föreningens Valberedning under ledning av Ylva Westerlund har redan börjat sitt viktiga arbete för alla medlemmars bästa och har satt upp anslag i portarna och i hissarna för att få uppgifter om de medlemmar som vill och kan engagera sig i styrelsearbetet. Valberedningen kan komma att besöka alla medlemmar för att höra om intresset och viljan att delta i det viktiga och intressanta styrelsearbetet. För de flesta medlemmarna i en bostadsrättsförening är bostaden kanske den stora investeringen. Att vara med i styrelsen är ett sett att värna om hur din investering utvecklas och att vår gemensamma ekonomi sköts på ett bra sätt.

Styrelsens arbete sker ofta i två block; ett för alla fastighetsfrågor, vilket är jordnära och väsentligt; ett för allt övrigt som ekonomi, information, avtal och regelverken för allas bästa. För stadgefrågor och annat viktigt såsom godkännandet av nya medlemmar och ombyggnationer arbetar styrelsen tillsammans. Styrelsen har en Trivselgrupp för bästa medlemsnyttan och kanske får en Tvättstugegrupp för tillsynen av den viktiga tvättstugan. 

Hör därför av Dig till valberedningen för att bli med, kunna påverka och ta Ditt ansvar för föreningens utveckling, ekonomi, underhåll och trivsel genom en plats i styrelsen eller i styrelsens kommittéer/grupper. Anmäl Dig nu till valberedningen med att lämna en lapp i föreningens postlåda i port 10 eller kontakta Ylva Westerlund som bor på 8 tr. i hus 10. Och kom ihåg att Du behöver bara ha ett sunt förnuft och en vilja att ta ansvar. Om Du sen står på dig, så är det bara bättre.

Berätta gärna vad Du har för preferenser, vad Du helst vill göra i styrelsen, och något om den kompetens Du vill och kan tillföra. Din egen yrkeskompetens och Dina erfarenheter i övrigt kan valberedningen ha nytta av att känna till. Föreningen försöker få en jämn fördelning mellan medlemmarna boende i portarna 10 och 12, mellan kvinnorna och männen och mellan åldersgrupperna.  Det är inte alltid det går och då styr verkligheten. Föreningen måste ju som Du förstår regeras.

Valberedningen hoppas att just Du anmäler ditt intresse och senast den 31 mars 2019 för att valberedningen skall kunna lägga ett gott förslag till ny styrelse på årsmötet. Och Du, tveka inte, Föreningen behöver Dig nu och i framtiden! Anmäl Dig även om Du inte kan engagera Dig omedelbart.

Valberedningen

Gilla